55 279 30 89       55 279 20 89            sekretariat@smpomezania.pl

TWOJA SPÓŁDZIELNIA W MIEŚCIE

TWOJA SPÓŁDZIELNIA W MIEŚCIE

AKTUALNOŚCI

Stanowiska w siedzibie przy ul. Spółdzielczej 1:

Telefony: Tel. (55) 279 30 89, 279 41 29
 
Prezes Zarządu – Andrzej Bogdan Ciesielski,
e-mail: prezes.zarzadu@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 32
Główna Księgowa – Członek Zarządu – Beata Wilk, 
, e-mail: glowny.ksiegowy@smpomezania.pl,
tel. Wew. 34
Zastępca Głównego Księgowego – Pełnomocnik Zarządu – Ewa Katarzyna Jarosz,
e-mail: ewa.jarosz@smpomezania.pl,
tel. Wew. 37
Stanowisko ds. pracowniczych i samorządowych – Małgorzata Wójcik
e-mail: malgorzata.wojcik@smpomezania.pl ,
tel. Wew. 35
Stanowisko ds. członkowsko – mieszkaniowych – Mariola Elżbieta Walkiewicz, Maria Jaszczor,
e-mail: mariola.walkiewicz@smpomezania.pl, maria.jaszczor@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 46
Stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych – Anna Jolanta Bastian,
e-mail: sekretariat@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 31
Stanowisko ds. Czynszów – Agnieszka Katarzyna Święconek, Joanna Leszczyńska,
, e-mail: agnieszka.swieconek@smpomezania.pl, joanna.leszczynska@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 41
Stanowisko ds. księgowości materiałowej i płac – Magdalena Wójcik,
, e-mail: ,
tel. Wew. 36
Stanowisko ds. udziałów i wkładów – Monika Janiszewska,
e-mail: monika.janiszewska@smpomezania.pl,
tel. Wew. 36
Stanowisko ds. majątku trwałego i kredytów – Anna Beata Podlawska,
e-mail:anna.podlawska@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 37
Stanowisko ds. windykacji – Teresa Szczukowska,
e-mail: teresa.szczukowska@smpomezania.pl,
tel. Wew. 33,
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

ul. Staszica 24 - 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 20 89; 55 279 29 75
 
Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – Ireneusz Milewski 
e-mail: ireneusz.milewski@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 33
Zastępca Kierownika Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi –Justyna Chodorowska, 
e-mail: justyna.chodorowska@smpomezania.pl,
tel. Wew. 36
Stanowisko  ds. Ciepłownictwa – Janusz Kwiatkowski,
e-mail: janusz.kwiatkowski@smpomezania.pl,
tel. Wew, 32
Stanowisko  ds. umów, odbiorów i rozliczeń - Justyna Chodorowska,
e-mail: justyna.chodorowska@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 36
Stanowisko  ds. eksploatacji i rozliczeń – Edwin Tamski, 
e-mail: edwin.tamski@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 36
Stanowisko  ds. remontów i konserwacji – Łukasz Łompieś,
e-mail: lukasz.lompies@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 35
Stanowisko  ds. rozliczeń i usług – Magdalena Zwidryn,
e-mail: magdalena.zwidryn@smpomezania.pl, 
tel. Wew. 35
Administrator Zespołu Nieruchomości – Os. Zatorze II – Maria Bastian – Cielątkowska,
e-mail: maria.bastian-cielatkowska@smpomezania.pl,tel. Wew. 34,
tel. kom – 695 363 300
Administrator Zespołu Nieruchomości – Os. Zatorze I, Piastowskie, ul. Wschodnia i Baczyńskiego – Marianna Sowa,
e-mail: marianna.sowa@smpomezania.pl, tel. Wew. 37,
tel. kom. 695 364 400
Administrator Zespołu Nieruchomości – Os. Spółdzielcze, Hallera, Stare Miasto – Irena Czeszejko – Sochacka,
e-mail: irena.czeszejko-sochacka@smpomezania.pl, tel. Wew. 34,
tel. kom. 695 362 200
Stanowisko  ds. społeczno-administracyjnych – Marta Żelazik,
e-mail: marta.zelazik@smpomezania.pl 
tel. Wew. 37

O Nas

Z Polityki Jakości Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami i Zasad Spółdzielczych ustalonych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wynika Polityka Jakości Spółdzielni...

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomezania" w Kwidzynie
ul. Spółdzielcza 1
82-500 Kwidzyn
Tel.(55) 279 30 89, 279 41 29
E-mail: sekreteriat@smpomezania.pl

Dokumenty

  • OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  • INFORMACJA O DODATKU MIESZKANIOWYM