Kwidzyn, dnia 23.11.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         MIESZKAŃCY BUDYNKU

                            przy ul. Sokolej 3

                                   kl. III i IV

                           w Kwidzynie

 

OGŁOSZENIE

                                                      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia,

                                                      że w dniu 25.11.2023r. (piątek) od godziny 1000rozpocznie się odbiór

                                                      robót budowlanych związanych z remontem klatek schodowych III i IV

                                                                                            w Państwa budynku.

                                                        W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek

                                                                       pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.                                                  

 

Kwidzyn, dnia 18.11.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        Mieszkańcy budynku 

                                    przy ul. Bat. Chłopskich 40

                                    w Kwidzynie  

                                    klatka III                                                       

OGŁOSZENIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 21.11.2022 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z likwidacją graffiti w części parterowej w piwnicznej w III klatce schodowej.

   Prosimy o zabranie pozostawianych rzeczy do czasu odbioru prac przez służby spółdzielni. Za pozostawione rzeczy spółdzielnia i wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności.                                    

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

Kwidzyn 17.11.2022 r.

 

                                            Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje , że serwis                   

                                                                Ebok nie będzie dostępny do 25.11.2022r. 

 

                                                                           Za utrudnienia przepraszamy 

 

 

Kwidzyn, dnia 10.11.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Mieszkańcy budynku                                     

ul. Mickiewicza 13                                        

V klatka                                                   

OGŁOSZENIE

 

                                                      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, 

                                                      że dnia 14.11.2022 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z

                                                                        remontem klatki schodowej (po pożarze).

                                                 Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

Kwidzyn, dnia 31.10.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          MIESZKAŃCY BUDYNKU                    

                                                                                                                                                                   przy ul. Korczaka 12c                        

w Kwidzynie                                  

                                                                                                                                                                              

OGŁOSZENIE

 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że   w dniu 2.11.2022r. (środa) od godziny 1200   

                     rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem balkonów w Państwa budynku.

 

         W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

  

Kwidzyn, dnia 10.10.2022 r. 

                                                                                                         OGŁOSZENIE   

 

                                                                    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” zawiadamia ,że w dniach        

                                                                     11.10.2022-13.10.2022 r.  nastąpi przewonienie gazu ziemnego

                                                                                        przez Polską Spółkę Gazownictwa .

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym oraz niezwłocznie powiadomić warsztat Spółdzielni.

     Kontakt:   55 279 20 89

                      603 071 096

 

 Kwidzyn, dnia 05.10.2022 r.

 

                                                                                                     MIESZKAŃCY  BUDYNKU    

                                                                                                    STASZICA 34                

                                                                                                    KLATKA III                  

                                                                                                             W KWIDZYNIE             

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu 06.10.2022(czwartek ) od godziny 7.30

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

 

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu od godz. 14.00

                                                                                                                              

Kwidzyn, dnia 04.10.2022 r.

                                                                                                   MIESZKAŃCY  BUDYNKU  

                                                                                                  STASZICA 34                

                                                                                                                  KLATKA I                   

                                                                                                           W KWIDZYNIE             

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu 05.10.2022 (środa ) od godziny 7.30

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu od godz. 14.00

 

 

Kwidzyn, dnia 28.09.2022 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                       MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BACZYŃSKIEGO 10     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   W KWIDZYNIE                                                                                                                                

   

                                                                                              OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :   29.09.2022( czwartek )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                   30.09.2022  ( piątek )  -   9.30 – zakończenie prac

            

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.                                                                    

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecnośćw mieszkaniu :

W dniu rozpoczęcia prac –  29.09.2022 – godz 8:00

W dniu zakończenia prac – 30.09.2022 – godz. 9:30 

 

 

Kwidzyn, dnia 26.09.2022 r

 

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                            BACZYŃSKIEGO 8     

                                                                                                                            W KWIDZYNIE        

  

                                                                                                                OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :   28.09.2022( środa )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                           29.09.2022  ( czwartek ) - 9.00 – zakończenie prac

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.                                                         

   W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecnośćw mieszkaniu :

   W dniu rozpoczęcia prac –  28.09.2022 – godz 8:00

   W dniu zakończenia prac – 29.09.2022 – godz. 9:00 

           

Kwidzyn  14/09/2022.

OGŁOSZENIE

 

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa "POMEZANIA"informuje :

   dnia 19.09.2022r (poniedziałek) od godz 8.oo

przystępuje do uzupełniania wody w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach .

rozpoczęcie dostawy ciepła nastąpi od dnia 21.09.2022 (środa)

Prosimy o zakończenie wszelki prac związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w lokalach do dnia  18.09.2022.

Przypominamy o ustawieniu zaworów termostatycznych na maksymalną nastawę

Wszelkie przecieki prosimy zgłaszać

Tel: 55 279 2089 , 55 279 2975 w godz 7.oo do 15.oo.

Tel: 603 071 096 , 603870011 po godz 15.oo

 

Kwidzyn  10/08/2022.

OGŁOSZENIE

W związku z  koniecznością wykonania prac modernizacyjnych na sieci ciepłowniczej przez PEC Kwidzyn  Spółdzielnia Mieszkaniowa "POMEZANIA" informuje , że

Od dnia 23/08/2022 od godz. 18:oo do dnia 24/08/2022 do godz. 18:oo

nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody

Za niedogodności przepraszamy.

Dotyczy wszystkich budynków.

 

Kwidzyn, dnia 2.08.2022r.                                                                                                                 

                                                                                                                                                             MIESZKAŃCY BUDYNKU     

                                                                                                                                                    przy ul. Mickiewicza  w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 4.08.2022r. (czwartek) od godziny 1100

rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem elewacji wejściowej i dwóch ścian szczytowych Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 27.06.2022r.

 

                                                                                            MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                       MICKIEWICZA 11

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie
informuje, że w związku z pracami na instalacji wodnej w godz. 8:00-13:00
w dniu 28.06.2021 (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 

Kwidzyn, dnia 5.05.2022r.

                                                                                                                              MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                                              przy ul. Połomskiego 1

                                                                                                                              w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia,

że w dniu 6.05.2022r. (piątek) od godziny 1000 rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem klatek schodowych

w Państwa budynku.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

 

Kwidzyn, dnia 22.02.2022 r.

                                                                                                                                     MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                    SPÓŁDZIELCZA 3  

                                                                                                              Lok. nr 4,5,9,10,14,15,19,20,24,25

                                                                                                                                             W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu 23.02.2022 (środa ) od godziny 7.30

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu od godz. 14.00
   

 

Kwidzyn, dnia 28.12.2021r.

 

 

                                                                 MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                               przy ul. Odrowskiego 3

                                              w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 28.12.2021r. (wtorek) wykonawca przystępuje do wymiany lamp w na lampy LED w korytarzach piwnicznych Państwa budynku.  

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

 

Kwidzyn,19.11.2021r.

                                                                                                                                MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                         SPÓŁDZIELCZA 8

OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że

w dniu 22.11.2021 roku (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 15:00

przeprowadzi prace związane z wymianą odcinka instalacji kanalizacyjnej pionu łazienkowego .

 W związku z powyższym prosimy użytkowników lokali nr 1,3,5,7 o nie korzystanie z urządzeń sanitarnych w pionie łazienkowym.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Kwidzyn 18/11/2021r.

OGŁOSZENIE

W związku z  awarią sieci ciepłowniczej  PEC  Kwidzyn  Spółdzielnia Mieszkaniowa

„POMEZANIA” informuje , że

W dniu 19/11/2021 (piątek)

od godz. 08:oo  do godz. 14:oo

nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody i ciepła do ogrzewania.

Za niedogodności przepraszamy.

                                                Dotyczy budynków: Wybickiego 1B, 1C ,4 ,6 ,11

 

Kwidzyn, dnia 15.11.2021r.                                                                                                                                                                 

                                                    MIESZKAŃCY BUDYNKU 

                                                 SPÓŁDZIELCZA 12

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 17.11.2021r. (środa) od godziny 1100  rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem elewacji i balkonów Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 33, w pok. nr 7 na ul. Staszica 24 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 02.11.2021r.

 

                                                                                     MIESZKAŃCY BUDYNKU

       przy ul. Korczaka 12

           w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 3.11.2021r. (środa) od godziny 1100

rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem balkonów w Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 08.10.2021 r.

                                      OGŁOSZENIE 

                          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” zawiadamia ,że w dniach 11.10.2021-14.10.2021r.  

                           nastąpi przewonienie gazu ziemnego  przez Polską Spółkę Gazownictwa .

                 W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu

lub przy urządzeniu gazowym oraz niezwłocznie powiadomić warsztat Spółdzielni.

Kontakt: 55 279 20 89

               603 071 096

 

Kwidzyn, dnia 29.09.2021r.

                                                                    MIESZKAŃCU BUDYNKU

                                                                   BACZYŃSKIEGO 8

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 01.10.2021r. (piątek) od godziny 900  rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem elewacji i balkonów Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 33, w pok. nr 7 na ul. Staszica 24 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn 20.09.2021r.

 

OGŁOSZENIE

W związku z awarią magistrali ciepłowniczej  PEC  Kwidzyn  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "POMEZANIA" informuje , że

Od dnia 20/09/2021 (poniedziałek) od godz. 18:oo

do dnia 21/09/2021(wtorek) do godz. 6:oo

nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody i ciepła do ogrzewania.

Za niedogodności przepraszamy.

Dotyczy: Wszystkich budynków

 

Kwidzyn, dnia 14.09.2021r.

 

                                                                                             MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                            przy ul. Mieszka I 1

                                                                                          w Kwidzynie

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 17.09.2021r. (piątek) od godziny 900 rozpocznie się odbiór

robót budowlanych związanych z remontem dachu skośnego od strony wejść oraz malowaniem szczytów Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

 

Kwidzyn 01.09.2021r.

OGŁOSZENIE

W związku z  awarią sieci ciepłowniczej  PEC Kwidzyn  Spółdzielnia Mieszkaniowa "POMEZANIA"

informuje , że w  dniu 02/09/2021 ( czwartek ) od godz. 08:oo do godz. 18:oo

nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

    Za niedogodności przepraszamy.

                                                                  Dotyczy budynków: Chrobrego 6,8  Sokola 1,3   

 

Kwidzyn, 27.08.2021r.

                                                                                                       MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                            MICKIEWICZA 13

                                                                             Kl.  III  

                                                                            W KWIDZYNIE

                                                                              OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  została wstrzymana dostawa gazu
w dniach : 30.08.2021(poniedziałek) - 7.30-rozpoczęcie prac

31.08.2021 (wtorek) - 8.00 –zakończenie prac  

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,

wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu dn.31.08.2021 od godz.8.00

 

Kwidzyn, 27.08.2021r.

                                                                                                       MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                            MICKIEWICZA 13

                                                                             Kl.  I, II,  

                                                                            W KWIDZYNIE

                                                                              OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniach : 30.08.2021(poniedziałek) - 7.30-rozpoczęcie prac

31.08.2021 (wtorek) - 8.00 –zakończenie prac  

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,

wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu dn.31.08.2021 od godz.8.00

 

 

Kwidzyn, 26.08.2021r.

                                                                                                                                               MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                                                                Braterstwa Narodów 32

                                                                                                       OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 27.08.2021r. (piątek) od godziny 1000  rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem elewacji i balkonów Państwa budynku.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 33, w pok. nr 7 na ul. Staszica 24 lub podczas odbioru.

 

 

Kwidzyn, 18.08.2021r.

OGŁOSZENIE

PEC Kwidzyn informuje, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej na obszarze całego miasta Kwidzyn .

Rozpoczęcie przerwy: godz. 6.00  dnia 18.08.2021 r.

Zakończenie przerwy: godz. 6.00 dnia 19.08.2021 r.

Zapewniamy, że pracownicy naszej Spółki dołożą wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pogotowiem ciepłowniczym pod numerem 993.

 

 

Kwidzyn 16.07.2021r.

OGŁOSZENIE

W związku z  koniecznością wykonania prac modernizacyjnych na sieci ciepłowniczej przez PEC Kwidzyn  Spółdzielnia Mieszkaniowa "POMEZANIA" informuje , że

Od dnia 20/07/2021 od godz. 04:00 do dnia 22/07/2021 do godz. 2O:OO

nastąpi przerwa w dostawie  ciepłej wody.

Za niedogodności przepraszamy

Dotyczy wszystkich budynków.

 

 

Kwidzyn, dnia 5.07.2021r.

                                     MIESZKAŃCY

                                      przy ul. Mickiewicza 13

                                      w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 7.07.2021r. (środa) od godziny 1100 

rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem elewacji wejściowej

i ściany szczytowej północnej Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 05.07.2021r.

Mieszkańcy budynku

            przy ul. Mieszka I 1

                  w Kwidzynie  

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 7.07.2021 r. (środa) rozpoczną się roboty związane z remontem dachu skośnego od wejść oraz obu elewacji szczytowych Państwa budynku.  

W związku z tym, prosimy użytkowników lokali, którzy planują wymianę okien o dokonanie wymiany przed lub w trakcie remontu. Jednocześnie przypominamy, że wymiana okien jest dofinansowana przez Spółdzielnię na wniosek użytkownika lokalu zgodnie z regulaminem.

Ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan epidemii prosimy o przestrzeganie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. DZ.U. 2020 Poz. 522.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

Kwidzyn, dnia 16.06.2021r.

                        MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                                         Polna 12 /3,6,9,12,15

                                                                                                                                                       W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na instalacji zimnej wody  w pionie łazienkowym w dniu: 17.06.2021 (czwartek) w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie zimnej wody .

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 

Kwidzyn, dnia 16.06.2021r.

                                                                                                                                   MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                         przy ul. Podjazdowej 1

                                                                     w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 18.06.2021r. (piątek) od godziny 1000 rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem balkonów w Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 9.06.2021r.

                                                                                                                   MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                            przy ul. Warszawskiej 45

     w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 11.06.2021r. (piątek) od godziny 1000 

rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem klatek schodowych w Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 1.06.2021r.

                                                                  MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                              przy ul. Sokolej 1

                                                                w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 7.06.2021r. (poniedziałek) od godziny 900rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem klatek schodowych w Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 17.05.2021r.

                                                                                                                                    MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                             KRAŃCOWA 13

                                                                                                             W KWIDZYNIE 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniach : 18.05.2021(wtorek )  -   7.30-rozpoczęcie prac

                   19.05.2021 (środa ) -    8.00 –zakończenie prac  

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu dn.19.05.2021 od godz.8.00

 

Kwidzyn, dnia 13.05.2021r.

                                                   Mieszkańcy budynku

                                                   przy ul. Mickiewicza 13

w Kwidzynie  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 17.05.2021 r. (poniedziałek) od szczytu V klatki rozpoczną się roboty związane z remontem elewacji od strony wejść oraz szczytu północnego Państwa budynku.  

Ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan epidemii prosimy o przestrzeganie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. DZ.U. 2020 Poz. 522.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

Kwidzyn, dnia 07.05.2021r.

                                                                                                                                  Mieszkańcy budynku

     przy ul. Chrobrego 2

          w Kwidzynie  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 10.05.2021 r. (poniedziałek) od I klatki rozpoczną się roboty związane z remontem dachu mansardy od strony wejść oraz wymianą drzwi wejściowych do Państwa budynku.  

Ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan epidemii prosimy o przestrzeganie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. DZ.U. 2020 Poz. 522.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzie

 

Kwidzyn, dnia 24.03.2021r.

  MIESZKAŃCY BUDYNKU

     przy ul. Krańcowej 14a

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 26.03.2021r. (piątek) od godziny 1100  rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem klatki schodowej Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

 

 

Kwidzyn, dnia 19.03.2021r.

                                 MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                       WARSZAWSKA  45

                                                                                          W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniach :       

22.03.2021 (poniedziałek ) 7.30-rozpoczęcie prac

23.03.2021 ( wtorek ) – 9.00 –zakończenie prac  

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
                                                          wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu dn.23.03.2021 od godz.9.00
                                                                                                                

Kwidzyn, dnia 15.03.2021r.

                                                                                                                       MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                BRONIEWSKIEGO 4

                                                                                                       KL. IV,V

                                                                                                                           W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniach :17.03.2021(środa ) 7.30-rozpoczęcie prac

                              18.03.2021 (czwartek ) – 14.00 –zakończenie prac  

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu dn.18.03.2021 od godz.14.00

 

Kwidzyn, dnia 12.03.2021r.                                                                                               

                                                                                                                     MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                          BRONIEWSKIEGO 4

                    KL. I , II , III

                                                W KWIDZYNI

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniach :15.03.2021(poniedziałek ) 7.30-rozpoczęcie prac

                 16.03.2021 ( wtorek ) – 14.00 –zakończenie prac  

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu dn.16.03.2021 od godz.14.00

 

Kwidzyn, dnia 05.03.2021r.

                                                                                                                                       MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                              MICKIEWICZA 9  KL.V

                                                                                                                  W KWIDZYNIE 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu 08.03.2021 (poniedziałek ) od godziny 8.00.

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu od godz. 14.00

 

Kwidzyn, dnia 03.03.2021r.

 

                                                                                            MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                  WARSZAWSKA 45

                                                                  W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku z pracami na instalacji C.O.

w godz.8:00-16:00w dniu 04.03.2021 (czwartek)

mogą nastąpić zakłócenia w dostawie energii cieplnej do mieszkań .

 Prosimy o ustawienie głowic termostatycznych na najwyższej nastawie.

                           Za utrudnienia przepraszamy.

 

Kwidzyn, dnia 26.02.2021r.

 

                                                          MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                 SOKOLA 1

                                      LOKALE 31-84   

                                                                   W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku z pracami na instalacji C.O. w godz.8:00-16:00

w dniu 01.03.2021 (poniedziałek )

mogą nastąpić zakłócenia w dostawie energii cieplnej do mieszkań .

 Prosimy o ustawienie głowic termostatycznych na najwyższej nastawie.

                           Za utrudnienia przepraszamy.

 

  Kwidzyn, 24.02.2021r.

                                                  MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                MICKIEWICZA 11 KL.IV

                                                                                                      W KWIDZYNIE       

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu 25.02.2021 (czwartek ) od godziny 8.00.

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu od godz. 13.00

 

Kwidzyn, dnia 16.02.2021r.

                                 MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                         SOKOLA 1   KL. IV                                                                               

 

OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że  w związku z koniecznością usunięcia  awarii  instalacji elektrycznej

w budynku Sokola 1   KL. IV

nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

w dniu 17.02.2021. (środa )

od godziny  8.00 – 13.00

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy

 

 

Kwidzyn, dnia 03.02.2021r.

                                                                                      MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                             WARSZAWSKA 45   

                                                                       W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku z pracami na instalacji C.O.
w godz.8:00-14:00 w dniu 04.02.2021 (czwartek) mogą nastąpić zakłócenia w dostawie energii cieplnej do mieszkań .

 Prosimy o ustawienie głowic termostatycznych na najwyższej nastawie.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 

Kwidzyn, dnia 02.02.2021r.

                                                                    MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                          KRAŃCOWA 16   

                                                                                                                                     W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu 03.02.2021 (środa ) od godziny 8.00.

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu od godz. 13.00

 

Kwidzyn, dnia 27.01.2021 r.

                                             MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                          WARSZAWSKA 45 KL.  II

                                                                                              W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu 28.01.2021 (czwartek ) od godziny 8.00.

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu od godz. 11.00

 

Kwidzyn, dnia 21.12.2020r.

                                                                                                                 MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                             MICKIEWICZA 11  

                                                                                              Kl. IV, V 

                                                                                                                      W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu 11.12.2020 (piątek ) od godziny 8.00.

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach

gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu od godz. 15.00

 

Kwidzyn, dnia 03.12.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „POMEZANIA” w Kwidzynie zawiadamia, że

w dniu 07.12. 2020r. w godz. 16:00-16:30

odbędą się odczyty liczników energetycznych w garażach na ulicy Wybickiego 4

Prosimy o udostępnienie garaży.

Zobowiązuje się osoby uczestniczące w odczycie do przestrzegania przepisów  sanitarnych związanych z COVID-19

Wszelkie informacje dotyczące rozliczenia energii elektrycznej można uzyskać w budynku przy ul. Staszica 24, pok. nr 4 tel. 55- 279 20 89 wew. 31

 

Kwidzyn, dnia 16.09.2020r.

 

                                                                               Mieszkańcy budynku

                                                                                  przy ul. Wschodniej 12

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 23.09.2020r. (środa) rozpoczną się roboty związane z wymianą instalacji oświetleniowej piwnic w Państwa budynku - w komórkach lokatorskich i w częściach wspólnych piwnic, w tym w korytarzach z zastosowaniem lamp typu LED z czujnikami ruchu.

Prosimy o udostępnianie komórek lokatorskich wykonawcy robót:

Instalacje Elektryczne i Domofony

Dawid Wróbel

tel. 695-604-799

Kwidzyn  15.09.2020r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia  Mieszkaniowa "POMEZANIA" informuje, że:

 od  dnia 21.09.2020r. (poniedziałek) od godz. 8.oo

przystępuje do uzupełniania wody w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach.

Prosimy o zakończenie wszelki prac związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w lokalach do dnia  18.09.2020r.

Przypominamy o ustawieniu zaworów termostatycznych na maksymalną nastawę

Wszelkie przecieki prosimy zgłaszać:

Tel: 55 279 2089 , 55 279 2975 w godz. 7.oo do 15.oo.

Tel: 603 071 096 , 603870011 po godz.  15.oo

Dotyczy: Wszystkich Budynków z CO. 

 

Kwidzyn  27/08/2020r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie informacji przekazanej przez  PEC Kwidzyn w sprawie konieczności wykonania prac remontowych na sieci ciepłowniczej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "POMEZANIA" informuje:

 o zmianie terminu przerwy
w dostawie ciepłej wody

Od dnia 02/09/2020 od godz. 8:oo do dnia 09/09/2020 do godz. 24:oo

Za niedogodności przepraszamy

Dotyczy wszystkich budynków 

 

Kwidzyn, dnia 8.07.2020r.

                                                                                  MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                   przy ul. Kasprowicza 20H

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 10.07.2020r. (piątek) od godziny 1000rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z wymianą drzwi wejściowych do budynku, remontem dachu i elewacji Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 8.07.2020r.

                                                                               Mieszkańcy budynku

                                                                               ul. Kasprowicza 20 I w Kwidzynie  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 9.07.2020 r. (czwartek) rozpoczną się roboty związane z remontem dachu w Państwa budynku. Prace rozpoczną się od ustawienia rusztowania demontowanego z budynku Kasprowicza 20K.

Wykonawca robót:

Usługi  Ogólnobudowlane R. Sandecki – Korzeniewo

Prosimy o usunięcie wszelkich osłon, pergoli anten i innych przedmiotów znajdujących się w obrębie balkonów.

Wykonawca robót i Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

Ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan epidemii prosimy o przestrzeganie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. DZ.U. 2020 Poz. 522 i objęcie szczególną opieką dzieci.

Ze względu na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w celu ochrony przed narażeniem  prosimy o pozamykanie i nie otwieranie okien i drzwi balkonowych w godzinach między 700, a 1600 od dnia rozpoczęcia demontażu do czasu zakończenia prac rozbiórkowych.

 

Kwidzyn 08.07.2020r.

OGŁOSZENIE

  W związku z koniecznością wykonania prac na sieci ciepłowniczej przez PEC Kwidzyn 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "POMEZANIA" informuje , że 

dnia 09/07/2020 od godz. 08:oo do godz. 18:oo

nastąpi przerwa w dostawie  ciepłej wody.

Za niedogodności przepraszamy

Dotyczy budynków :Połomskiego 1,3,5. 

 

 
Kwidzyn, dnia 25.06.2020r.
 
                                                          Mieszkańcy budynku
                                                         SPÓŁDZIELCZA 18
 
 
OGŁOSZENIE
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że od dnia 29.06.2020 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane
z remontem kanalizacji w II klatce.
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zachowanie ostrożności i objęcie szczególną opieką dzieci
 
Wykonawcą robót będzie :
Zakład Wielobranżowy „EDAR” z Grudziądza

 

Kwidzyn, dnia 16.06.2020r.

                                                                  MIESZKAŃCY BUDYNKU

Targowa 4

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 17.06.2020r. (środa) od godziny 1120  rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem balkonów I klatki budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub osobiście w po k. nr 2 na ul. Staszica 24.

 

Kwidzyn  03 / 06 / 2020

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa "POMEZANIA" informuje że  

 w  dniu 04.06.2020r (czwartek)

zostanie wstrzymana  dostawa  energii cieplnej do ogrzewania  budynków.

Prosimy o wykonywanie wszelkich prac związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w lokalach (demontaż ,wymianą grzejników itp.)

Zmiany wymagają pisemnej zgody Spółdzielni.

Przypominamy o ustawieniu  głowic zaworów termostatycznych na maksymalną nastawę

Przewidywane wznowienie dostawy ciepła do ogrzewania  wrzesień 2020r

Wszelkie przecieki na instalacji centralnego ogrzewania prosimy zgłaszać

Tel: 55 279 2089 , 55 279 2975 w godz 7.oo do 15.oo.

Tel: 603 071 096 po godz 15.oo

 

 

 Kwidzyn, dnia 1.06.2020r.

                                                                                                       Mieszkańcy budynku

                                                                                                                ul. Spółdzielczej 20 w Kwidzynie  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 3.06.2020 r. (środa) rozpoczną się roboty związane z remontem dachu oraz elewacji (wraz z remontem balkonów) Państwa budynku.

Wykonawca robót: Usługi Ogólnobudowlane B. Kowalak – Kwidzyn ul. Krasnoludków 11

W związku z tym, prosimy użytkowników lokali, którzy planują wymianę okien o dokonanie wymiany przed lub w trakcie remontu. Jednocześnie przypominamy, że wymiana okien jest dofinansowana przez Spółdzielnię na wniosek użytkownika lokalu zgodnie z regulaminem.

W pierwszej kolejności remontowany będzie dach budynku.Wszelkie anteny i inne przedmioty znajdujące się w obrębie elewacji balkonowej prosimy usunąć z chwilą rozpoczęcia ustawiania przez wykonawcę rusztowań. Wykonawca robót i Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

Ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan epidemii prosimy o przestrzeganie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. DZ.U. 2020 Poz. 522 i objęcie szczególną opieką dzieci. 

 

Kwidzyn 25.05.2020r.

OGŁOSZENIE

  W związku z  koniecznością usunięcia awarii przez  PEC Kwidzyn   Spółdzielnia Mieszkaniowa "POMEZANIA"informuje , że 

w dniu 26 / 05 / 2020 (wtorek) od godz. 8:oo do  godz. 15:oo

 Nastąpi  przerwa w dostawie CO i ciepłejwody.

Za niedogodności przepraszamy.

Dotyczy: .Spółdzielcza 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20.

 

Kwidzyn, dnia 22.05.2020r.

                                                                                                     MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                   przy ul. Staszica 34

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 25.05.2020r. (poniedziałek) od godziny 900  

rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem elewacji Państwa budynku.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 8.05.2020r.

                                                                                           Mieszkańcy Budynku

                                                                                               ul. Staszica 30 w Kwidzynie  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 12.05.2020 r. (wtorek) rozpoczną się roboty związane z remontem elewacji wejściowej wraz z remontem opaski i cokołu w Państwa budynku.

Wykonawca robót:

Usługi Ogólnobudowlane B. Kowalak – Kwidzyn ul. Krasnoludków 11

W związku z tym prosimy użytkowników lokali, którzy planują wymianę okien o dokonanie wymiany przed lub w trakcie remontu. Jednocześnie przypominamy, że wymiana okien jest dofinansowana przez Spółdzielnię na wniosek użytkownika lokalu zgodnie z regulaminem.

Prosimy o usunięcie wszelkich osłon, pergoli anten i innych przedmiotów znajdujących się w obrębie balkonu. Wykonawca robót i Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

Ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan epidemii prosimy o przestrzeganie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. DZ.U. 2020 Poz. 522 i objęcie szczególną opieką dzieci. 

 

 

INFORMACJA

Z uwagi na wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się Koronawirusa COVID-19 oraz dbaniem

o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników   
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że

 od dnia 23.03.2020r. 

obowiązywać będzie 

wyłącznie:

kontakt drogą telefoniczną

     ul. Spółdzielcza 1 tel: 55 279 30 89

 ul. Staszica 24  tel: 55 279 20 89

oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bądź listowej do skrzynek pocztowych w obu budynkach, które znajdują się przy drzwiach wejściowych.

 

OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się

KORONAWIRUSA SARS – COV – 2  

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ„POMEZANIA” w Kwidzynie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszych zasobów, aby do odwołania:

- ograniczyć bezpośrednie (osobiste ) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,

- wszelkiego rodzaju awarie i usterki prosimy zgłaszać przez telefon lub pocztą elektroniczną ,

- w ramach ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA oraz Stronę internetową www.smpomezania.pl jest kontakt dla załatwiania wszelkich spraw.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

Kwidzyn, dnia 11.03.2020r.

                                                                                                  Mieszkańcy budynku

                                                                                                TORUŃSKA 14

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 13.03.2020 (piątek)od godz. 1000 rozpoczną się czynności odbiorowe prac związanych z remontem klatek schodowych.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag oraz wszelkich szkód powstałych na skutek prowadzonych prac pod nr tel. 055 279-20-89 w. 36 bądź bezpośrednio na odbiorze.

 

Kwidzyn, dnia 10.03.2020r.

                                                                     MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                                                      SPÓŁDZIELCZA 2                                                                             

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii  instalacji elektrycznej

w budynku Spółdzielcza 2   

nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

w dniu 11.03.2020r. ( środa )

 od godziny 8.00 – 12.00

Kwidzyn, dnia 6.03.2020r.

                                                                                 MIESZKAŃCY BUDYNKU

przy ul. Targowej 4

II klatka

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 9.03.2020r. (poniedziałek) od godziny 1000  rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem klatek schodowych budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub bezpośrednio podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 6.03.2020r.

                                                                                      MIESZKAŃCY BUDYNKU

przy ul. Spacerowej 3

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 9.03.2020r. (poniedziałek) od godziny 1020  rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem klatek schodowych budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub bezpośrednio podczas odbioru.

 

Kwidzyn, dnia 02.03.2020r.                   

                                                                                                                                                    MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                              BRATERSTWA  NARODÓW 32

                                                                                                                                                                 KL. I  II  III

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku z usunięciem  awarii  instalacji elektrycznej

w budynku Braterstwa Narodów 32 –kl. I , II , III  

nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

w dniu 03.03.2020. (wtorek )

od godziny 8.00 – 12.00

 

Kwidzyn, dnia 25.02.2020r.

                      

                             MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                                                                              GĘBIKA 5

                                                                                                                                             W KWIDZYNIE

OGŁOSZENIE

  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku z pracami konserwatorskimi na instalacji wodnej w piwnicy w dniu:
27.02.2020 (czwartek ) w godzinach od 8:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dostawie zimnej oraz ciepłej wody użytkowej.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

Kwidzyn, dnia 31.01.2020r.

Mieszkańcy budynku

           przy ul. WYBICKIEGO 4

                 w Kwidzynie  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 4.02.2020 r. (wtorek) od I klatki rozpoczną się roboty związane z remontem klatek schodowych w Państwa budynku.

Wykonawca robót:

Usługi Ogólnobudowlane Roman Sandecki – Korzeniewo

Zakres robót obejmuje min.:

  1. Malowanie sufitów i ścian powyżej lamperii, kolor farby akrylowej  – biały.
  2. Lamperia – tynk mozaikowy
  3. Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na posadzce
  4. Malowanie elementów metalowych
  5. Ułożenie płytek na ścianie przy wejściach
  6. Wymiana balustrad klatek schodowych na balustrady ze stali nierdzewnej i pochwytów
  7. Wymiana oświetlenia klatek schodowych na lampy LED z czujnikami ruchu
  8. Wymiana luksferów na okna PCV
  9. Montaż listew dylatacyjnych na polaczeniu wiatrołapów z budynkiem
  10. Wymiana central domofonowych na cyfrowe wraz aparatami we wszystkich lokalach

Prosimy o zabranie pozostawianych rzeczy na klatkach schodowych do czasu odbioru prac przez służby Spółdzielni.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

 

 

Drukuj