55 279 30 89       55 279 20 89            sekretariat@smpomezania.pl

AKTUALNOŚCI

   

 

                 Kwidzyn  20/05/2024.

OGŁOSZENIE

 

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa "POMEZANIA"informuje że  

 w  dniu 22.05.2024r(środa)

zostanie wstrzymana  dostawa  energii cieplnej do ogrzewania  budynków.

Prosimy o wykonywanie wszelkich prac związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w lokalach (demontaż ,wymianą grzejników itp.)

Zmiany wymagają pisemnej zgody Spółdzielni.

Przypominamy o ustawieniu  głowic zaworów termostatycznych na maksymalną nastawę

Przewidywane wznowienie dostawy ciepła do ogrzewania  wrzesień 2024r

Wszelkie przecieki na instalacji centralnego ogrzewania prosimy zgłaszać

Tel: 55 279 2089 , 55 279 2975 w godz 7.oo do 15.oo.

Tel: 603 071 096 po godz 15.oo

 

O G Ł O S Z E N I E

 

BIURASPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ„POMEZANIA”

  W  KWIDZYNIE

PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 1 i Ul. STASZICA 24

W dniu 26.04.2024r.(piątek)     

BĘDĄ   CZYNNE  

DO  GODZ. 1330

Nagłe awarie należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów:

hydraulik  –    603 071 096

elektryk  –    603 870 011

 

 

 

 

HARMONOGRAM MONTAŻU/ WYMIANY WODOMIERZY ORAZ PODAJNIKÓW C.O.                        

    OD  06.05.24   DO  23.05.24

 

Lp.

Budynek

Kontakt do koordynatora

Data

Godzina

Uwagi

 

 1.  

Staszica 26

574-099-955

maj

06.05.2024

od 10:00 do 17:00

 

 1.  

Staszica 28

574-099-955

maj

07.05.2024

od 10:00 do 13:00

 

 1.  

Staszica 30

574-099-955

maj

07.05.2024

od 13.00 do 17.00

 

 1.  

Staszica 32

574-099-955

maj

08.05.2024

od 10:00 do 13:00

 

 1.  

Staszica 34

574-099-955

maj

08.05.2024

od 13.00 do 17.00

 

 1.  

Staszica 36

574-099-955

maj

09.05.2024

od 10:00 do 13:00

 

 1.  

Spółdzielcza 2

574-099-955

maj

09.05.2024

od 13:00 do 16:00

 

 1.  

Spółdzielcza 3

574-099-955

maj

10.05.2024

od 8:00 do 10:00

 

 1.  

Spółdzielcza 4

574-099-955

maj

10.05.2024

od 10:00 do 12:00

 

 1.  

Spółdzielcza 6

574-099-955

maj

13.05.2024

od 12:00 do 14:00

 

 1.  

Spółdzielcza 8

574-099-955

maj

13.05.2024

od 12:00 do 17:00

 

 1.  

Spółdzielcza 10

574-099-955

maj

14.05.2024

od 10:00 do 13:00

 

 1.  

Spółdzielcza 12

574-099-955

maj

14.05.2024

od 13.00 do 17.00

 

 1.  

Spółdzielcza 14

574-099-955

maj

15.05.2024

od 10:00 do 13:00

 

 1.  

Spółdzielcza 16

574-099-955

maj

15.05.2024

od 13.00 do 17.00

 

 1.  

Spółdzielcza 18

574-099-955

maj

16.05.2024

od 10:00 do 12:00

 

 1.  

Spółdzielcza 20

574-099-955

maj

16.05.2024

od 12:00 do 14:00

 

 1.  

Targowa 4

574-099-955

maj

16.05.2024

od 14.00 do 17.00

 

 1.  

Braterstwa Narodów 30

574-099-955

maj

17.05.2024

od 8:00 do 13:00

 

 1.  

Braterstwa Narodów 32

574-099-955

maj

20.05.2024

od 9:00 do 17:00

 

 1.  

Braterstwa Narodów 34

574-099-955

maj

21.05.2024

od 8:00 do 12:00

 

 1.  

Batalionów Chłopskich 40

574-099-955

maj

21.05.2024

od 12:00 do 17:00

 

 1.  

Podjazdowa 1

574-099-955

maj

22.05.2024

od 10:00 do 13:00

 

 1.  

Podjazdowa 3

574-099-955

maj

22.05.2024

od 13:00 do 16:00

 

 1.  

Podjazdowa 5

574-099-955

maj

23.05.2024

od 9:00 do 10:00

 

 1.  

Gdańska 6

574-099-955

maj

23.05.2024

od 10:00 do 11:00

 

 1.  

Gdańska 8

574-099-955

maj

23.05.2024

od 11:00 do 12:00

 

 1.  

Gdańska 10

574-099-955

maj

23.05.2024

od 12:00 do13:00

 

 1.  

Bema 4

574-099-955

maj

23.05.2024

od 13:00 do 14:00

 

 1.  

Bema 6

574-099-955

maj

23.05.2024

od 14:00 do 15:00

 

 1.  

Spacerowa 3

574-099-955

maj

23.05.2024

od 15:00 do 16:00

Kwidzyn, dnia 12.04.2024r.

 

MIESZKAŃCY BUDYNKU

PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 2

W KWIDZYNIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że od dnia 15.04.2024r. TVK VECTRA rozpocznie prace związane z mocowaniem instalacji TVK znajdującej się na ścianie osłonowej balkonów wraz z wprowadzeniem instalacji do każdego lokalu  zakończonej gniazdem.

W związku z tym niezbędne jest wejście do każdego lokalu w uzgodnionym z Państwem terminie. Po zakończeniu instalacji gniazda w lokalu niezbędne jest potwierdzenie tego faktu przez Państwa podpis na liście montażowej.

 

                                                                                                                                  Kwidzyn, dnia 10.04.2024 r

 

 

                                                                                         MIESZKAŃCY  BUDYNKU:

                                                               SOKOLA 1

                                                              KL. I,II,III

                                                                                                        OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie
informuje, że w związku z pracami naprawczymi sieci kanalizacyjnej

dnia 11.04.2024 w godz.10:00 -14:00

nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody.

 

Za utrudnienia przepraszamy . 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

BIURASPÓŁDZIELNI MISZKANIOWEJ„POMEZANIA”

  W  KWIDZYNIE

PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 1 i Ul. STASZICA 24

W dniu29.03.2024r.(piątek)     

BĘDĄ   CZYNNE  

DO  GODZ. 1200

Nagłe awarie należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów

  hydraulik  –    603 071 096

elektryk  –    603 870 011

 

                  Kwidzyn, dnia 25.03.2024 r

 

                                                                                      MIESZKAŃCY BUDYNKU:

                                                                                        PODJAZDOWA 5

               OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że       w związku z koniecznością usunięcia  awarii  instalacji gazowej

w budynku Podjazdowa 5

nastąpi przerwa w dostawie gazu do mieszkań

w dniu 25.03.2024. (poniedziałek )

od godziny  8.00 – 13.00

Prosimy  obecność w mieszkaniach od godz. 13.00 w celu odpowietrzenia instalacji gazowej .

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy .

 

           Kwidzyn, dnia 22.03.2024r.

Mieszkańcy budynku                        

przy ul. Odrowskiego 2                     

w Kwidzynie                             

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia,

że dnia 25.03.2024r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe dachu, kominów i gzymsu od strony wejść wraz z wymianą rynien i rur spustowych

Transport materiałów na dach za pomocą windy towarowej ustawionej od strony balkonów klatka IV. Rusztowanie zostanie ustawione po okresie świątecznym.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

                               HARMONOGRAM MONTAŻU/ WYMIANY WODOMIERZY

                                                            ORAZ PODAJNIKÓW C.O.                                     

                  OD  19.03.24   DO  26.03.24

 

 

Budynek

Kontakt do koordynatora

Data

Godzina

Uwagi

 

Wschodnia 11

574-099-955

marzec

19.03.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Baczyńskiego 2

574-099-955

marzec

19.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

Baczyńskiego 4

574-099-955

marzec

20.03.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Baczyńskiego 6

574-099-955

marzec

20.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

Baczyńskiego 8

574-099-955

marzec

21.03.3034

OD 09.00 D0 17.00

 

Baczyńskiego 10

574-099-955

marzec

21.03.3034

OD 13.00 DO 17.00

 

Baczyńskiego 12

574-099-955

marzec

22.03,2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Chrobrego 1

574-099-955

marzec

22.03,2024

OD 13.00 DO 17.00

 

Chrobrego 2

574-099-955

marzec

25.03.2024

OD 12.00 D0 17.00

 

Chrobrego 4

574-099-955

marzec

25.03.2024

OD 14.00 D0 17.00

 

Chrobrego 6

574-099-955

marzec

26.03.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Chrobrego 8

574-099-955

marzec

26.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

Sokola 1 m od 1 do 40

574-099-955

marzec

27.03.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Sokola 1 m od 41 do 84

574-099-955

marzec

03.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Sokola 3

574-099-955

marzec

04.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Mieszka I 1

574-099-955

kwiecień

05.04.2024

OD 12.00 D0 17.00

 

Warszawska 45

574-099-955

kwiecień

08.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Warszawska 47

574-099-955

kwiecień

09.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Warszawska 49

574-099-955

kwiecień

10.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Toruńska 12

574-099-955

kwiecień

11.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Toruńska 14

574-099-955

kwiecień

12.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Odrowskiego 1

574-099-955

kwiecień

15.04.2024

OD 12.00 D0 17.00

 

Odrowskiego 2

574-099-955

kwiecień

16.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Odrowskiego 3

574-099-955

kwiecień

17.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Połomskiego 1

574-099-955

kwiecień

18.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Połomskiego 3

574-099-955

kwiecień

19.04.2024

OD 09.00 D0 16.00

 

Mickiewicza 7

574-099-955

kwiecień

22.04.2024

OD 12.00 D0 17.00

 

Mickiewicza 9

574-099-955

kwiecień

23.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Mickiewicza 11

574-099-955

kwiecień

24.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Mickiewicza 13

574-099-955

kwiecień

25.04.2024

OD 09.00 D0 17.00

 

Mickiewicza 15

574-099-955

kwiecień

26.04.2024

OD 09.00 D0 16.00

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

BIURASPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ„POMEZANIA”

  W  KWIDZYNIE

PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 1 i Ul. STASZICA 24

W dniu29.02.2024r.(czwarek)     

BĘDĄ   CZYNNE  

DO  GODZ. 1300

Nagłe awarie należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów:

    hydraulik  –    603 071 096

     elektryk  –    603 870 011

 

 

HARMONOGRAM  WYMIANY WODOMIERZY I PODZIELNIKÓW KOSZTÓW C.O.           OD  05.03.24   DO  18.03.24

     

Budynek

 

Data

Godzina

Uwagi

 

Wybickiego 11

marzec

05.03.2024

OD 12.00 D0 17.00

 

 

Wschodnia 12

marzec

05.03.2024

OD 14.00 D0 17.00

 

 

Wschodnia 14

marzec

06.03.2024

OD 10.00 D0 17.00

 

 

Wschodnia 16

marzec

06.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

Krańcowa 10A

marzec

07.03.2024

OD 10.00 D0 17.00

 

 

Krańcowa 10B

marzec

07.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

Krańcowa 12

marzec

08.03.2024

OD 10.00 D0 17.00

 

 

Krańcowa 12A

marzec

08.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

Krańcowa 13

marzec

11.03.2024

OD 12.00 D0 17.00

 

 

Krańcowa 14

marzec

11.03.2024

OD 14.00 D0 17.00

 

 

Krańcowa 14A

marzec

12.03.2024

OD 10.00 D0 17.00

 

 

Krańcowa 14B

marzec

12.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

Krańcowa 15

marzec

13.03.2024

OD 10.00 D0 17.00

 

 

Krańcowa 16

marzec

13.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

Krańcowa 17

marzec

14.03.2024

OD 10.00 D0 17.00

 

 

Krańcowa 19

marzec

14.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

Wschodnia 1

marzec

15.03.2024

OD 10.00 D0 17.00

 

 

Wschodnia 3

marzec

15.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

Wschodnia 7

marzec

18.03.2024

OD 12.00 D0 17.00

 

 

Wschodnia 9

marzec

18.03.2024

OD 14.00 D0 17.00

 

 

 

HARMONOGRAM  WYMIANY  OD  22.02.24   DO  01.03.24

 

Budynek

 

Data

Godzina

Uwagi

 

Broniewskiego 2

luty

27.02.2024

OD 10.00 DO 17.00

lokale  od  nr 1   do nr  33

 

Broniewskiego 2

luty

28.02.2024

OD 10.00 DO 17.00

lokale  od  nr 34 do nr  77

 

Polna 2

luty

22.02.2024

OD 12.00 DO 17.00

 

 

Polna 4

luty

22.02.2024

OD 14.00 DO 17.00

 

 

Polna 6

luty

23.02.2024

OD 10.00 DO 17.00

 

 

Reymonta 9

luty

29.02.2024

OD 10.00 DO 17.00

 

 

Słowackiego 24

luty

23.02.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

Wybickiego 1B

luty

26.02.2024

OD 1O.00 DO 17.00

 

 

Wybickiego 1C

luty

26.02.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

Wybickiego 4

marzec

01.03.2024

OD 10.00 DO 17.00

 

 

Wybickiego 6

marzec

01.03.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwidzyn, dnia 7.02.2024r.

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

od 1 marca 2024r. będzie dysponować  lokalem użytkowym o powierzchni 103,81 m2 (parter)

przy ul. Spółdzielczej 1 w Kwidzynie, który wynajmie na działalność usługową lub handlową.

Wyposażenie lokalu:

 • centralne ogrzewanie (PEC),
 • instalacje wod.-kan. 
 • Instalacja elektryczna
 • dwa wejścia
 • przy lokalu znajduje się parking
 • lokal jest obecnie przystosowany do działalności gastronomicznej

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 24

lub pod nr tel. 055 279 20 89 w. 36

 

 

HARMONOGRAM WYMIANY WODOMIERZY I PODZIELNIKÓW KOSZTÓW C.O.

 

PLANOWANY OD 05.02.2024 DO 31.05.2024

     

 

           

Podzielniki

Wodomierze

L.p.

Nazwa ulicy

Kontakt do koordynatora

Planowany miesiąc realziacji

Montaż  - I termin główny

Wykaz braków po I terminie

Montaż  - II termin dodatkowy

Wykaz braków po II terminie

[szt]

ZW

CW

Data

Godziny

Data

Godziny

[szt]

[szt]

1

Gębika 5

574-099-955

luty

05.02.2024

OD 12.00 DO 18.00

 

 

 

 

73

40

40

2

Gębika 7

574-099-955

luty

05.02.2024

OD 14.30 DO 18.00

 

 

 

 

79

40

40

3

Korczaka 12

574-099-955

luty

06.02.2024

OD 10.00 DO 18.00

 

 

 

 

66

33

29

4

Korczaka 12A

574-099-955

luty

06.02.2024

OD 14.00 DO 18.00

 

 

 

 

66

37

30

5

Korczaka 12B

574-099-955

luty

07.02.2024

OD 10.00 DO 18.00

 

 

 

 

61

36

32

6

Korczaka 12C

574-099-955

luty

07.02.2024

OD 14.00 DO 18.00

 

 

 

 

65

33

30

7

Korczaka 18

574-099-955

luty

08.02.2024

OD 10.00 DO 18.00

 

 

 

 

66

31

25

8

Korczaka 20

574-099-955

luty

08.02.2024

OD 14.00 DO 18.00

 

 

 

 

64

35

26

9

Korczaka 14

574-099-955

luty

09.02.2024

OD 10.00 DO 17.00

 

 

 

 

59

28

28

10

Korczaka 16

574-099-955

luty

09.02.2024

OD 13.00 DO 17.00

 

 

 

 

68

28

28

11

Kasprowicza 20G

574-099-955

luty

12.02.2024

OD 12.00 DO 18.00

 

 

 

 

85

34

29

12

Kasprowicza 20H

574-099-955

luty

12.02.2024

OD 14.30 DO 18.00

 

 

 

 

83

33

30

13

Korczaka 11

574-099-955

luty

13.02.2024

OD 10.00 DO 18.00

 

 

 

 

226

117

94

14

Kasprowicza 20 I

574-099-955

luty

14.02.2024

OD 10.00 DO 18.00

 

 

 

 

67

32

23

15

Kasprowicza 20K

574-099-955

luty

14.02.2024

OD 10.00 DO 18.00

 

 

 

 

85

36

31

16

Polna 10

574-099-955

luty

14.02.2024

OD 15.00 DO 18.00

 

 

 

 

85

35

30

17

Broniewskiego 1

574-099-955

luty

15.02.2024

OD 10.00 DO 18.00

 

 

 

 

220

99

85

18

Broniewskiego 4

574-099-955

luty

16.02.2024

OD 10.00 DO 17.00

 

 

 

 

225

99

88

 

  Kwidzyn, dnia 08.01.2024 r               

 

                                                                                                                                                                        MIESZKAŃCY BUDYNKU: 

                                                                                                                                                                     POŁOMSKIEGO 5

                                                                                            

               OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że       w związku z koniecznością usunięcia  awarii  instalacji CO w części piwnicznej kl.IV nastąpi przerwa w dostawie ciepła w pomieszczeniach od strony balkonów

 Przerwa w dostawie ciepła nastąpi w dniu dzisiejszym :

08.01.2024 od godziny 8.00

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy .

 

Kwidzyn, dnia 5.01.2024r.    

 

  Mieszkańcy budynku               

przy ul. Krańcowej 14              

w Kwidzynie                    

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 8.01.2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z malowaniem klatki schodowej w Państwa budynku.

Wykonawca robót: Usługi Ogólnobudowlane Roman Sandecki – Korzeniewo

Prosimy o zabranie pozostawianych rzeczy na klatce schodowej do czasu odbioru prac przez służby spółdzielni. Za pozostawione rzeczy spółdzielnia i wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

Kwidzyn, dnia 5.01.2024r.    

 

                          Mieszkańcy budynku                             

przy ul. Krańcowej 12A                         

 w Kwidzynie                                      

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 8.01.2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z remontem klatki schodowej w Państwa budynku.

Wykonawca robót: Usługi Ogólnobudowlane Roman Sandecki – Korzeniewo

Prosimy o zabranie pozostawianych rzeczy na klatce schodowej do czasu odbioru prac przez służby spółdzielni. Za pozostawione rzeczy spółdzielnia i wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

O G Ł O S Z E N I E

BIURASPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ„POMEZANIA”

  W  KWIDZYNIE

        PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 1 

i Ul. STASZICA 24

W dniu 22.12.2023r.(piątek)     

BĘDĄ   CZYNNE  

DO  GODZ. 1200

Nagłe awarie należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów:

  hydraulik  –    603 071 096

elektryk  –    603 870 011

 

  O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu Pracy wszystkie święta przypadające w sobotę obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W związku z powyższym za święto w 2024 roku pokrywające się z sobotą tj: 06 stycznia 2024r

wyznaczono wolny dzień od pracy na dzień : 12 stycznia  2024r – piątek.

 

Sporządziła:  Małgorzata Wójcik

Kwidzyn dnia 15.12.2023r.

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku ze szkoleniem pracowników

 

BIURA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POMEZANIA”

W  KWIDZYNIE

 

PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 1

i Ul. STASZICA 24

W dniu20.12.2023r.(Środa)

BĘDĄ   CZYNNE

od godz. 7:00 do godz. 12:30

 

Nagłe awarie należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów:

  hydraulik  –    603 071 096

elektryk  –    603 870 011

 

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie wynajmie lokal użytkowy o powierzchni 30,87 m2 na działalność usługową lub handlową. Lokal składa się z sali sprzedaży i pomieszczenia sanitariatu. Wyposażenie w instalacje: centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, woda zimna, energia elektryczna.

Lokal wynajmowany był dotychczas z przeznaczeniem na zakład fotograficzny.  Istnieje możliwość wynajmu wraz z pozostałym po zakładzie fotograficznym wyposażeniem. 

                      Informacje w sprawie wynajmu lokalu można uzyskać:                                    

 tel. 055 279 20 89 wew. 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 24 w Kwidzynie, pok. nr 3..

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Pomezania” w  Kwidzynie  uprzejmie informuje, iż w dniu

              10.11.2023r.(piątek)                    

BIURA

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „POMEZANIA”

W  KWIDZYNIE

BĘDĄ  

NIECZYNNE

Nagłe awarie należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów:

 Hydraulik  –    603  071  096

 Elektryk    –    603  870  011

Podstawa prawna:

Art. 130 § 2 Kodeksu pracy - Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dzień wolny za Święto 11.11.2023r wypadające w sobotę.

Kwidzyn, dnia 2023-11-06      

 

 

                                                                                                                                                                                                      Kwidzyn, dnia 16.10.2023r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” zawiadamia, że w dniach 17-19.10.2023 r. nastąpi przewonienie gazu ziemnego
przez Polską Spółkę Gazownictwa .

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym oraz niezwłocznie powiadomić warsztat Spółdzielni.

Kontakt: 55 279 20 89

                603 071 096

 

 

Kwidzyn 03/10/2023.

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa "POMEZANIA"informuje :

 od  dnia 09.10.2023r(poniedziałek) od godz 8.oo

przystępuje do uzupełniania wody w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach .

rozpoczęcie dostawy ciepła nastąpi od dnia 12.10.2023 (czwartek)

Prosimy o zakończenie wszelki prac związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w lokalach do dnia  07.10.2023.

Przypominamy o ustawieniu zaworów termostatycznych na maksymalną nastawę

Wszelkie przecieki prosimy zgłaszać

Tel: 55 279 2089 , 55 279 2975 w godz 7.oo do 15.oo.

Tel: 603 071 096 , 603870011 po godz 15.oo

 

Dotyczy: Wszystkich Budynków . 

 

Kwidzyn, 20.09.2023

INFORMACJA O KSIĄŻECZKACH OPŁAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” informuje, że osoby, które dokonują opłat czynszowych za pomocą książeczki opłat zobowiązane są do osobistego wypełnienia oświadczenia o korzystaniu z książeczki opłat w dziale Czynsze p.1a przy ul. Spółdzielczej 1 w Kwidzynie w terminie do 31 października 2023r.

Nie wypełnienie osobiście oświadczenia będzie skutkowało brakiem doręczenia książeczki opłat na rok 2024. 

Osoby, które z racji niedyspozycji nie mogą dotrzeć osobiście mogą wypełnić oświadczenie poprzez pobranie druku ze strony internetowej www.smpomezania.pl lub e-boka i przesłanie skanu wypełnionego oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również udzielenia jednorazowego upoważnienia dla osoby trzeciej, która wypisze oświadczenie w Państwa imieniu. Kwidzyn, dnia 9.08.2023r.

 

MIESZKAŃCY BUDYNKU                         

                przy ul. Mickiewicza 9

                       w Kwidzynie  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 11.08.2023r. (piątek) od godziny 900rozpocznie się odbiór remontu elewacji wejściowej i szczytu północnego w Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru. 

 

Kwidzyn, dnia 01.08.2023 r

 

 

                                                                                                                                                      MIESZKAŃCY BUDYNKU 

                                                                                                         MICKIEWICZA  9

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie
informuje, że w związku z pracami na instalacji wodnej w godz. 8:00-11:00
w dniu 02.08.2023 (środa ) nastąpi przerwa w dostawie

   zimnej i ciepłej wody .

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 

Kwidzyn, dnia 26.06.2023 r.

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                              KORCZAKA 12 B

 

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że wdniu 27.06.2023 roku (wtorek )

w godzinach od 8:00 do 13:00

przeprowadzi prace związane z wymianą odcinka instalacji kanalizacyjnej pionu łazienkowego w części piwnicznej .

 W związku z powyższym prosimy użytkowników lokali nr 2,5,8,11,14 o nie korzystanie z urządzeń sanitarnych w pionie łazienkowym.

Za utrudnienia przepraszamy .

 

Kwidzyn, dnia 26/06/2023r.

Mieszkańcy budynku

przy ul. MICKIEWICZA 9

w Kwidzynie 

                                                                                                                                                                                                               

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 28.06.2023r. (środa), od godziny 800,

wykonawca dokona wymiany aparatów domofonowych, których nie wymieniono w pierwszym terminie. Prosimy o udostępnianie lokalu w celu wymiany aparatu.

Rozpoczęcie prac od klatki I

Instalacje Elektryczne i Domofony

Dawid Wróbel

tel. 695-604-799

 

Kwidzyn, dnia 23.06.2023r.

Mieszkańcy budynku                        

        przy ul. Toruńska 14                         

w Kwidzynie                                  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia,

że dnia 26.06.2023r. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z remontem dachu i kominów Państwa budynku.  

W celu przeprowadzenia prac zostanie ustawione rusztowanie oraz winda przy klatce IV. W związku z tym, prosimy o nie parkowanie pojazdów przy klatce IV w czasie wykonywania remontu. 

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

 

 Kwidzyn, dnia 20.06.2023 r

MIESZKAŃCY  BUDYNKU              

                                                                                                  ODROWSKIEGO  2                    

                                                                                                          W KWIDZYNIE                       

         OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :     21.06.2023  ( środa  )  -           8.00-rozpoczęcie prac

                      22.06.2023  ( czwartek  )  -     12.00 -zakończenie prac

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu :

    W dniu zakończenia prac – 22.06.2023 –od  godz. 12:00 

 

 

Kwidzyn, dnia 19.06.2023r.

              Mieszkańcy budynku             

przy ul. Krańcowa 17 w Kwidzynie    

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 20.06.2023r. (wtorek) zostaną przeprowadzone prace związane z wymianą drzwi wejściowych do budynku (drzwi pierwsze).

 Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci. 

 

Kwidzyn, dnia 19.06.2023r.

         Mieszkańcy budynku             

przy ul. Polna 2 w Kwidzynie    

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 20.06.2023r. (wtorek) zostaną przeprowadzone prace związane z wymianą drzwi wejściowych do budynku (drzwi pierwsze).

 Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci. 

 

 

Kwidzyn, dnia 09.06.2023r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mieszkańcy budynku

                                                                                                                              przy ul. Chrobrego 6 klatka 7,8          

                                                                                                                         w Kwidzynie    

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że od dnia 12.06.2023r. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z wymianą odcinka sieci ciepłowniczej w odrąbie terenu  zlokalizowanego od strony ostatniej klatki schodowej budynku Sokola 1 ( przy istniejących parkingach).

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Słoneczna1, 82-500 Kwidzyn

 Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci. 

 

Kwidzyn, dnia 09.06.2023r.

                      Mieszkańcy budynku                   

przy ul. Sokola 1                        

w Kwidzynie                             

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że od dnia 12.06.2023r. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z wymianą odcinka sieci ciepłowniczej w odrąbie terenu  zlokalizowanego od strony ostatniej klatki schodowej budynku ( przy istniejących parkingach).

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Słoneczna1, 82-500 Kwidzyn

 Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci. 

 

Kwidzyn, dnia 06.06.2023r.

 

   Mieszkańcy budynku                         

  przy ul. Wybickiego 4                         

w Kwidzynie                                 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że od dnia 12.06.2023r. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej w komórkach lokatorskich i pomieszczeniach wspólnych  Państwa budynku.

Prosimy o udostępnienie komórek lokatorskich w celu przeprowadzenia prac.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci. 

 

 

Kwidzyn  01/06/2023.

 

OGŁOSZENIE

 

  W związku z  koniecznością wykonania prac modernizacyjnych na sieci ciepłowniczej przez PEC Kwidzyn  Spółdzielnia Mieszkaniowa "POMEZANIA"informuje , że 

Od dnia 12/06/2023 od godz. 00:00 do dnia 13/06/2023 do godz. 23:30

nastąpi przerwa w dostawie  ciepłej wody.

Za  niedogodności   przepraszamy.

Dotyczy wszystkich budynków  . 

 

 

   Kwidzyn  22/05/2023.

OGŁOSZENIE

 

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa "POMEZANIA"informuje że 

 w  dniu 24.05.2023r(środa)

zostanie wstrzymana  dostawa  energii cieplnej do ogrzewania  budynków.

Prosimy o wykonywanie wszelkich prac związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w lokalach (demontaż ,wymianą grzejników itp.)

Zmiany wymagają pisemnej zgody Spółdzielni.

Przypominamy o ustawieniu  głowic zaworów termostatycznych na maksymalną nastawę

Przewidywane wznowienie dostawy ciepła do ogrzewania  wrzesień 2023r

Wszelkie przecieki na instalacji centralnego ogrzewania prosimy zgłaszać

Tel: 55 279 2089 , 55 279 2975 w godz 7.oo do 15.oo.

Tel: 603 071 096 po godz 15.oo   

 

      Kwidzyn, dnia 18.05.2023 r

 

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                              SPÓŁDZIELCZA 2

                                                                                                                                 LOKALE NR :4,5,9,10,14,15,19,20,24,25

                                                                                                                                                                                                                   

        OGŁOSZENIE

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :     19.05.2023 (piątek)  - 8.00-rozpoczęcie prac

                        19.05.2022 (piątek ) - 12.00 – zakończenie prac

         Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu dn.19.05.2023 od godz.12.00

 

Kwidzyn, dnia 11.05.2023r.

  Mieszkańcy budynku

   przy ul. Mickiewicza 9

                    w Kwidzynie  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 12.05.2023 r. (piątek) rozpoczną się roboty związane z remontem elewacji wejściowej i szczytu północnego w Państwa budynku.

Zakres prac obejmuje remont elewacji wschodniej (wejściowej) + docieplenie szczytu północnego +  remont cokołu i remont opaski remontowanych elewacji + wymiana centrali domofonowych wraz z aparatami we wszelkich lokalach. W pierwszej kolejności będzie remontowany szczyt budynku.

         Wykonawca robót:  Usługi Ogólnobudowlane Roman Sandecki – Korzeniewo

              Prace rozpoczną się od remontu szczytu północnego.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

 

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                     KORCZAKA 12 C

 

    OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że  w  dniu 25.04.2023 roku (wtorek )

w godzinach od 8:00 do 13:00

przeprowadzi prace związane z wymianą odcinka instalacji kanalizacyjnej pionu łazienkowego w części piwnicznej .

 W związku z powyższym prosimy użytkowników o ograniczenie korzystania z urządzeń sanitarnych w pionie łazienkowym do niezbędnego minimum .

           Nastąpi też przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody .

Za utrudnienie przepraszamy.

 

Kwidzyn 12.04.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

 

       W związku ze szkoleniem pracowników

BIURA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ„POMEZANIA”

  W  KWIDZYNIE

 PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 1 i Ul. STASZICA 24

W dniu18.04.2023r.(Wtorek)     

BĘDĄ   CZYNNE  

Od  Godz. 0900

Nagłe awarie należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów: 

     hydraulik  –    603 071 096

  elektryk  –    603 870 011

 

 

Kwidzyn, dnia 20.03.2023r.

 

Mieszkańcy budynku

przy ul. Toruńska 12

w Kwidzynie  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia,

że od dnia 21.03.2023 r. (wtorek)

rozpoczną się roboty związane z remontem kominów wentylacyjnych Państwa budynku.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.             

 

 Kwidzyn, dnia 20.03.2023 r.

 

 

MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                     SPÓŁDZIELCZA  10

        OGŁOSZENIE

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie

informuje ,że dnia 21.03.2023 ( wtorek ) w godz.8.00-11.00

nastąpi przedymianie ( w sposób kontrolowany )

wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w części piwnicznej .

Czynności te mają na celu wykrycie nieszczelności instalacji kanalizacyjnej .

         Wydostający się dym nie stanowi żadnego zagrożenia  .

 

       

                Kwidzyn, dnia 15.03.2023 r

 

                                                                                      MIESZKAŃCY BUDYNKU:

                                                                                        TARGOWA  4

   OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku z koniecznością usunięcia  awarii  instalacji elektrycznej

w budynku Targowa 4

nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

w dniu 16.03.2023. (czwartek)

od godziny  8.00 – 14.00

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy .     

 

 Kwidzyn, dnia 22.02.2023 r.

 

MIESZKAŃCY BUDYNKU        

                                                         SPÓŁDZIELCZA  14              

       OGŁOSZENIE

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie

informuje ,że dnia 23.02.2023 ( czwartek ) w godz.8.00-11.00

nastąpi przedymianie ( w sposób kontrolowany )

wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w części piwnicznej .

Czynności te mają na celu wykrycie nieszczelności instalacji kanalizacyjnej .

         Wydostający się dym nie stanowi żadnego zagrożenia  .

 

         Kwidzyn, dnia 20.02.2023 r

   MIESZKAŃCY  BUDYNKU    

                                                                                                     POLNA 12                        

                                                                                                                W KWIDZYNIE                   

 

     OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :   21.02.2023  ( wtorek )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                                 22.02.2023  ( środa)     - 8.00 – zakończenie prac             

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.                                                   

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o
obowiązkową obecność w mieszkaniu dn.22.02.2023od godz. 8.00

 

                Kwidzyn, dnia 20.02.2023 r

                                                                                      MIESZKAŃCY BUDYNKU:

                                                                                 BRONIEWSKIEGO 2     

                                                                               KL.III,IV,V                     

   OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku z koniecznością usunięcia  awarii  instalacji elektrycznej

w budynku BRONIEWSKIEGO 2 kl.III,IV,V

nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

w dniu 21.02.2023. (wtorek )

od godziny  8.00 – 14.00

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy .

 

     Kwidzyn, dnia 17.02.2023 r.

 

MIESZKAŃCY BUDYNKU

                                                                       SPÓŁDZIELCZA  18

       OGŁOSZENIE

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie

informuje ,że dnia 20.02.2023 ( poniedziałek ) w godz.8.00-11.00

nastąpi przedymianie ( w sposób kontrolowany )

wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w części piwnicznej .

Czynności te mają na celu wykrycie nieszczelności instalacji kanalizacyjnej .

         Wydostający się dym nie stanowi żadnego zagrożenia  .

 

   Kwidzyn, dnia 16.02.2023r.

 

 

                                                                                            MIESZKAŃCY BUDYNKU

przy ul. Targowej 4

w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 17.02.2023r. (piątek) od godziny 1000rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem I klatki schodowej oraz piwnic

w Państwa budynku.

 W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

   

  Kwidzyn, dnia 15.02.2023 r

                                                                                                                                                                    MIESZKAŃCY  BUDYNKU:

                                                                                                                                                                    SPÓŁDZIELCZA 16

                                                                                                                                                                    kl.II / m.16,19,22,25,28                                                                           

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie
informuje, że w związku z pracami na instalacji wodnej w godz. 8:00-10:00
w dniu 16.02.2023 ( czwartek ) nastąpi przerwa w dostawie

                                                                                      zimnej i ciepłej wody użytkowej .

        Kwidzyn, dnia 13.02.2023 r

 

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                             SPÓŁDZIELCZA 4

                                                                                                                             W KWIDZYNIE                                                                                                                                                                                                                         

                                                         OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
       z awarią  na instalacji gazowej w budynku,  została wstrzymana dostawa gazu w dniu  dzisiejszym od godziny 10.00

                                                            Wznowienie dostaw gazu planowane jest na dzień dzisiejszy (13.02.2023 )

W związku z powyższymprosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu

 w dniu 13.02.2023 od  godz. 15:00

 

        

Kwidzyn, dnia 07.02.2023 r.

 

 MIESZKAŃCY  BUDYNKU                                          

                                                                                                                                       SPÓŁDZIELCZA 4                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    W KWIDZYNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                    OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :     08.02.2023  ( środa  )  -           8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                09.02.2023  ( czwartek  )  -     8.00 -zakończenie prac 

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu :

    W dniu zakończenia prac – 09.02.2023 –od  godz. 8:00                                                                                                                                                                                          

 

      Kwidzyn, dnia 27.01.2023 r

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                       KRAŃCOWA 12 A                   

                                                                                                                      W KWIDZYNIE                                                                                                                                

                                                         OGŁOSZENIE

              Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :    30.01.2023 (poniedziałek  )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                 31 .01.2023  ( wtorek   ) -       9 .30-zakończenie prac

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.                                                                   

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecnośćw mieszkaniu :

    W dniu rozpoczęcia prac –  30.01.2023 – od  godz 8:00

    W dniu zakończenia prac – 31.01.2023 – od godz.  9:30    

 

                 Kwidzyn, dnia 25.01.2023r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                         MIESZKAŃCY BUDYNKU                                            

przy ul. Spacerowej 3

w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 26.01.2023r. (czwartek) od godziny 1000rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem piwnic w Państwa budynku.

   W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

      Kwidzyn, dnia 20.01.2023 r                                                                             

                                                                                                                            MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                     MICKIEWICZA 9  kl.I,II,III                  

                                                                                                        W KWIDZYNIE                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                   OGŁOSZENIE

              Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :   23.01.2023 ( poniedziałek )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                 24.01.2023  ( wtorek  ) -         12.00-zakończenie prac

          W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecnośćw mieszkaniu :

         W dniu rozpoczęcia prac –  23.01.2023 – od  godz 8:00

         W dniu zakończenia prac – 24.01.2023 – od godz. 12.00

Kwidzyn, dnia 19.01.2023r.

 

Mieszkańcy budynku

           przy ul. Mieszka I 1

            w Kwidzynie  

 OGŁOSZENIE

           Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że dnia 23.01.2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty montażowe związane z wymianą szyb na bezpieczne dolnych okien na klatkach schodowych w celu likwidacji krat.                                     Dolne okna zostaną dodatkowo zabezpieczone klamkami z kluczykiem.

           Prosimy o zabranie pozostawianych rzeczy do czasu odbioru prac przez służby spółdzielni. Za pozostawione rzeczy spółdzielnia i wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o objęcie szczególną opieką dzieci.

 

      Kwidzyn, dnia 18.01.2023 r

 

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                                   SPÓŁDZIELCZA 6

                                                                                                                                   W KWIDZYNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                    OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :     19.01.2023  ( czwartek  )  -           8.00-rozpoczęcie prac

                                                                              20.01.2022  ( piątek  )  -                8.00 -zakończenie prac                  

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu :

      W dniu rozpoczęcia prac –  19.01.2022 – od godz 8:00

      W dniu zakończenia prac – 20.01.2022 –od  godz.8:00 

 

       Kwidzyn, dnia 17.01.2023 r

 

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                                   SPÓŁDZIELCZA 3

                                                                                                                                    W KWIDZYNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                      OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :     18.01.2023  ( środa  )  -           8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                 19.01.2022  ( czwartek  )  -     9.30 -zakończenie prac                                 

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu :

      W dniu rozpoczęcia prac –  18.01.2022 – od godz 8:00

      W dniu zakończenia prac – 19.01.2022 –od  godz. 9:30 

 

 

  Kwidzyn, dnia 16.01.2023 r

 

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                                  STASZICA  36

                                                                                                                                  W KWIDZYNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                  OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :     17.01.2023  ( wtorek  )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                    18.01.2022  ( środa  )    - 9.30 –  zakończenie prac                      

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu :

    W dniu rozpoczęcia prac –  17.01.2022 – od godz 8:00

    W dniu zakończenia prac – 18.01.2022 –od  godz. 9:30 

 

  Kwidzyn, dnia 13.01.2023 r

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                                  STASZICA  26   

                                                                                                                                   KL. I ,II, III                  

                                                                                                                                   W KWIDZYNIE                                                                                                                                

                                                         OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :     16.01.2023  ( poniedziałek  )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                17.01.2022  ( wtorek  )        -    9.30 –  zakończenie prac

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.                                                            

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu :

    W dniu rozpoczęcia prac –  16.01.2022 – od godz 8:00

    W dniu zakończenia prac – 17.01.2022 –od  godz. 9:30 

       Kwidzyn, dnia 11.01.2023 r

 

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                     CHROBREGO 6 KL. III, IV ,V, VI                   

                                                                                                                      W KWIDZYNIE                                                                                                                                

                                                       OGŁOSZENIE

              Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :    12.01.2023 (czwartek )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                   13.01.2023  ( piątek  ) -    8.00-zakończenie prac

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.                                                   

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecnośćw mieszkaniu :

    W dniu rozpoczęcia prac –  12.01.2023 – od  godz 8:00

    W dniu zakończenia prac – 13.01.2023 – od godz.  8:00                                                                                                                                                                                                                   

                            Kwidzyn, dnia 10.01.2023 r

                                                                                                                                                                    MIESZKAŃCY BUDYNKU:

                                                                                                                                                                    KRAŃCOWA 14 A                                                                                      

                                                        OGŁOSZENIE 

                                                               Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że     

                                                               w związku z koniecznością usunięcia  awarii  instalacji elektrycznej

w budynku KRAŃCOWA 14 A

nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

w dniu 11.01.2023. (środa)

od godziny  8.00 – 14.00

                                                                          Za spowodowane utrudnienia przepraszamy .

 

 

                        Kwidzyn, dnia 10.01.2023 r

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                      CHROBREGO 6 KL.I,II,VII,VIII                   

                                                                                                                      W KWIDZYNIE                                                                                                                                

                                                            OGŁOSZENIE

              Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :    11.01.2023 (środa )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                       12.01.2023  ( czwartek  ) -  9.30-zakończenie prac

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.                                                                  

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecnośćw mieszkaniu :

W dniu rozpoczęcia prac –  11.01.2023 – od  godz 8:00

W dniu zakończenia prac – 12.01.2023 – od godz. 9.30           

Kwidzyn, dnia 09.01.2023 r                                                                                          

 

                                                                                                                                    MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                             MICKIEWICZA 7 KL.I,II,III                    

                                                                                                             W KWIDZYNIE                                                                                                                                

                                                       OGŁOSZENIE 

              Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :   10.01.2023 ( wtorek )  - 8.00-rozpoczęcie prac

                                                                                     11.01.2023  ( środa  ) -  9.30-zakończenie prac      

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.                                                              

    W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecnośćw mieszkaniu :

     W dniu rozpoczęcia prac –  10.01.2023 – od  godz 8:00

     W dniu zakończenia prac – 11.01.2023 – od godz. 9.30                            

 

Kwidzyn, dnia 05.01.2023 r

 

MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                         KRAŃCOWA  12    

                                                                                                                         W KWIDZYNIE                                                                                                                                

                                                                                                 OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu  :   09.01.2023 ( poniedziałek ) - 8.00 - rozpoczęcie prac

        10.01.2023  ( wtorek ) - 9.30 – zakończenie prac

            

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy

         o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.                                                   

                       

W związku z powyższymwnosimy o obowiązkową obecnośćw mieszkaniu :

 

W dniu rozpoczęcia prac –  09.01.2023 – od  godz 8:00

W dniu zakończenia prac – 10.01.2023 – od godz. 9.30

 ZAKRES ROBÓT NA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH ZGODNIE Z PLANEM RZECZOWO-FINANSOWYM NA 2023R., KTÓRE BĘDĄ  REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO BUDYNKÓW
Spółdzielcza 3 - 997,20 m2 p.u.
Wykonanie wiaty śmietnikowej wspólnie z budynkiem Spółdzielcza 1
Prace spawalnicze na instalacji gazowej 
Spółdzielcza 12 - 894,55 m2 p.u. - s.f.r. = 2,55 zł/m2 p.u.  od 1.01.2021 - s.f.r. = 4,28 zł/m2 p.u. Porozumienie na kwote 370 000 okres 8 lat do        31.12.2028r. + aneks do porozumienia na okres 10 lat na kwotę 420 000
Spłata pożyczki
 
Spółdzielcza 14 - 1820,77 m2 p.u. od 1.01.2022r. s.f.r. = 4,78 z/m2 p.u. Porozumienie na kwotę 627000 zł na okres 6 lat do 31.12.2027r. -    Porozumienie z dnia 26/05/2022
Spłata pożyczki
 
Spółdzielcza 16 - 1820,78 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Spółdzielcza 18 - 1226,25 m2 p.u.  
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
Likwidacja graffiti
 
 
Spółdzielcza 20 - 894,48 m2 p.u. - s.f.r. = 3,50  zł/m2 p.u. od 1/01/2019r.  Porozumienie na kwote 340 000 na okres 9 lat do 2028 r. Aneks do porozumienia przedłużający spłatę do 11 l. 2030
Spłata pożyczki
 
Spółdzielcza 2 - 997,20 m2 p.u.  Wzrost stawki od 1.01.2020 na 3,0 zł/m2 p.u.l.
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Spółdzielcza 4 - 997,20 m2 p.u. s.f.r . 2,60 zł/m2 p.u. od 1/01/2018 pożyczka 130 000 zł
Spłata pożyczki
 
Spółdzielcza 6 - 997,20 m2 p.u.  S.f.r. 3,0 zł/m2 od 1.01.2019r. Pożyczka w kwocie 200 000 zł spłata przez okres 6 lat do 31.12.2024r. Aneks do porozumienia na 270 000 na okres 7 lat
Prace spawalnicze na instalacji gazowej 
Spłata pożyczki
 
Spółdzielcza 8 - 1480,96 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont klatek schodowych 
 
Spółdzielcza 10 - 1480,96 m2 p.u.  s.f.r . 3,00 zł/m2 p.u. od 1/01/2018
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Targowa 4 - 1012,12 m2 p.u.  - s.f.r. = 2,45 zł/m2 p.u.   Pożyczka na okres 2 lat na kwotę 45 000 zł do 31.12.2024r.           
Remont I klatki schodowej 
Modernizacja instalacji c.o. na I klatce schodowej
 
Braterstwa Narodów 30 - 1490,24 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Braterstwa Narodów 32 - 2695,55 m2 p.u.  - s.f.r. = 2,0 zł/m2 p.u.
Spłata pożyczki 
 
Braterstwa Narodów 34 - 1491,48 m2 p.u. - s.f.r. = 2,60 zł/m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji balkonowej i balkonów
 
Batalionów Chłopskich 40 - 1737,33 m2 p.u.
Drobne naprawy malarskie w klatce I i III + liwidacja przecieku w klatce I w części piwnicznej
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Podjazdowa 1 - 968,16 m2 p.u.
Środki gromadzone są na remont elewacji
 
Podjazdowa 3 - 968,16 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji
 
Podjazdowa 5 - 456,36 m2 p.u.  s.f.r. 2,50 zł/m2 p.u.
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Gdańska 6 - 320,44 m2 p.u.
Środki gromadzone sa na remont elewacji i balkonów
 
Gdańska 8 - 480,66 m2 p.u. 
Środki gromadzone sa na remont elewacji i balkonów
 
Gdańska 10 - 320,44 m2 p.u.
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Toruńska 12 - 1950,00 m2 p.u. 
Środki gromadzone
Modernizacja instalacji c.o. pod warunkiem uzyskania zgody mieszkańców
 
Toruńska 14 - 1950,00 m2 p.u. 
Montaż osłon z blachy na okienka piwniczne
 
Odrowskiego 1 - 1950,00 m2 p.u.  
Montaż osłon z blachy na okienka piwniczne
Montaż lamp LED na korytarzach piwnicznych
 
Odrowskiego 2 - 1964,00 m2 p.u. 
Montaż osłon z blachy na okienka piwniczne
 
Odrowskiego 3 - 2064,00 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont dachu
 
Połomskiego 1 - 1964,00 m2 p.u. Porozumienie na kwotę 180000 zł na okres 4 l. do 31.12.2025r.
Spłata pożyczki
 
Połomskiego 3 - 1548,00 m2 p.u. Porozumienie na kwotę 89000 zł na okres 3 l. do 31.12.2023r. + Aneks na kwotę 150000 do 31.12.2026r.
Spłata pożyczki
 
Bema 4 - 580,80 m2 p.u. - s.f.r. = 2,55 zł/m2 p.u. od 1/01/2018 Porozumienie na pożyczkę na kwotę 60000 na okres 4 lat do 31.12.2025r.
Spłata pożyczki
 
Bema 6 - 580,80 m2 p.u.  - s.f.r. =2,00 zł/m2 p.u. od 1/01/ 2020
Montaż lamp LED na korytarzach piwnicznych
 
Spacerowa 3 - 580,80 m2 p.u.  - s.f.r. = 2,74 zł/m2 p.u. od 1/01/2018,  s.f.r. 3,70 zł/m2 od 1.01.2019r. 
Remont korytarzy piwnicznych i remont jednej szuszarni 
Montaż lamp LED na korytarzach piwnicznych
Montaż osłon z blachy na okienka piwniczne
 
 Staszica 26 - 3075,50 m2 p.u.  - s.f.r. 2,0 zł/m2 p.u. Pożyczka na okres 5 lat na kwotę 391000 zł tj. do 31.12 2026r.
Spłata pożyczki
Prace spawalnicze na instalacji gazowej -segment I
 
Staszica 28 - 1858,95 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji balkonowej
 
Staszica 30 - 1858,95 m2 p.u.
Środki gromadzone są na remont elewacji balkonowej
 
 
Staszica 32 - 1858,95 m2 p.u.
Środki gromadzone są na remont elewacji balkonowej
 
Staszica 34 - 1845,30 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji balkonowej
 
Staszica 36 - 1828,99 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji balkonowej
Prace spawalnicze na instalacji gazowej 
 
Mickiewicza 7 - 3075,50 m2 p.u. - s.f.r. 2,0 zł/m2 p.u. Pożyczka na okres 5 lat na kwotę 376 000 zł do 32.12.2026r.
Spłata pożyczki
Prace spawalnicze na instalacji gazowej - segment I
 
Mickiewicza 9 - 3098,25 m2 p.u.   - s.f.r. 2,0 zł/m2 p.u. Pożyczka na okres 5 lat na kwotę 330 000 zł do 31.12.2027r.
Prace spawalnicze na instalacji gazowej - segment I
Remont elewacji wejściowej + szczyt północny
Wymiana central domofonowych wraz z aparatami we wszystkich lokalach
Wykonanie dokumentacji technicznej
Malowanie numeru z nazwą ulicy
 
Mickiewicza 11 - 3075,50 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji od strony wejść 
 
Mickiewicza 13 - 3089,15 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont piwnic
 
Mickiewicza 15 - 3075,50 m2 p.u. 
Środki gromadzone sa na remont elewacji od strony wejść
 
Wschodnia 1 - 1079,47 m2 p.u. - s.f.r. = 3,0 zł/m2 p.u. od 1.01.2022r.
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Wschodnia 3 - 1075,76 m2 p.u. - s.f.r.= 2,50 zł/ m2 p.u.
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 

Wschodnia 7 - 1033,00 m2 p.u. - s.f.r. = 3,0 zł/m2 p.u. od 1.11.2017r. - pożyczka w kwocie 280000 zł
Spłata pożyczki
 
Wschodnia 9 -1095,57 m2 p.u. - s.f.r. = 2,0 zł/m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Wschodnia 11 - 1029,30 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
Montaż lamp LED na klatce schodowej i w korytarzach piwnicznych
 
Baczyńskiego 2 - 1182,87 m2 p.u. - s.f.r. = 2,40 zł/m2 p.u. 
Spłata pożyczki
 
 
Baczyńskiego 4 - 1133,66 m2 p.u. 
Środki gromadzone sa na remont elewacji i balkonów
Modernizacja instalacji c.o. na klatce schodowej i w piwnicach wraz z wymianą grzejników w suszarniach pod warunkiem uzyskania zgody mieszkańców
Montaż lamp LED na klatce schodowej i w korytarzach piwnicznych
 
Baczyńskiego 6 - 1133,66 m2 p.u. 
Spłata pożyczki
 
Baczyńskiego 8 - 1151,41 m2 p.u. wniosek mieszkańców o wzrost stawki na 3,0 zł/m2 p.u. od 1.01.2020 r. wniosek mieszkańców o wzrost stawki na 4,11 zł/m2 p.u. od 1.08.2020r. Porozumienie na kwotę 337000 na okres 6l. Do 31.12.2026r.  + aneks do porozumienia na kwotę 365 000 zł na okres 8 lat
Spłata pożyczki
 
 
Baczyńskiego 10 - 1033,00 m2 p.u.   s.f.r = 3,00 zł/m2 p.u.  , od 1.04.2019r. na wniosek mieszkańców z dnia 18/12/2018s.f.r. = 3,80 zł/m2 p.u.  poźyczka w kwocie 275 000 zł na okres 6 lat  do 31.12.2025r. Wniosek mieszkańców o wzrost stawki na 3,90 zł/m2 od 1.06.2022r.
Spłata pożyczki
 
Baczyńskiego 12 - 1104,18 m2 p.u. - s.f.r. = 3,20 zł/m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont klatki schodowej 
 
 
Korczaka 11 - 3253,45 m2 p.u. - s.f.r. = 2,42 zł/m2 p.u. porozumienie o pozyczkę wewnętrzną z dnia 20/04/2016r. + aneks do porozumienia z dnia 10/09/2018r na okres 7 lat i 8 mies. tj. do 31.08.2023r. 
Spłata pożyczki wewnętrznej
 
Kasprowicza 20G - 909,90 m2 p.u. -s.f.r.= 2,29 zł/m2 p.u. od 1.09.2017r.  s.f.r. = 3,30 zł/m2 na wniosek mieszkańców  od 1.01.2020r. s.f.r. = 4,80 zł/m2 + Porozumienie na kwotę 230 000 na okres  7 l do 2026 r. + porozumienie z 13/08/2020 przedłużające okres spłaty na 10 l tj. do 31.12.2029r.- pożyczka na kwotę 525 000 zł
Spłata pożyczki wewnętrznej
 
 
Kasprowicza 20H - 909,90 m2 p.u.  - s.f.r. = 3,00 zł/m2 p.u., Porozumienie na kwotę 160 000 s.f.r. = 3,36 zł/m2 od 1.01.2020r. a okres  6 l do 2025 r.
Spłata pożyczki wewnętrznej
 
Kasprowicza 20I - 931,63 m2 p.u.  - s.f.r. = 2,80 zł/m2 p.u. Porozumienie na kwotę 180 000 zł s.f.r. = 3,18 zł/m2 od 1.01.2020r. a okres  7 l do 2026 r.
Spłata pożyczki wewnętrznej
 
Kasprowicza 20K - 974,47 m2 p.u. - s.f.r. = 3,00 zł/m2 p.u.           Porozumienie  na kwote 180 000 zł s.f.r. = 3,42 zł/m2 od 1.01.2020r. na okres  6 l do 2025 r.                      
Spłata pożyczki wewnętrznej
 
 
Polna 10 - 939,90 m2 p.u. - s.f.r. =2,0 zł/m2 p.u. od 1/01/2018r.
 
Środki gromadzone są na remont klatki schodowej
 
Reymonta 9 - 3480,03 m2 p.u. - s.f.r. = 2,16 zł/m2 p.u. od 1.01.2022r. - s.f.r. 2,56 zł/m2 p.u. Pożyczka 535 000 zł na okres 5 lat do 31.12.2026r. + aneks na kwotę 650000 na 7 lat
Spłata pożyczki
 
Korczaka 14 - 974,50 m2 p.u. s.f.r. 2,41 zł/m2 p.u. Porozumienie na kwote 141000 na okres 5 l. do 31.12. 2025 
Spłata pożyczki
 
Korczaka 16 - 974,50 m2 p.u. Pożyczka na kwotę 40 000 zł na okres 2 lat
Montaż lamp LED na klatce schodowej i w korytarzach piwnicznych
 
Korczaka 18 - 974,50 m2 p.u. od 1.01.2022r. s.f.r  = 2,17 zł/m2 p.u. Pożyczka na kwote 127 000 zł na okres 5 lat do 31.12.2026 
Spłata pożyczki
 
Korczaka 20 - 974,50 m2 p.u. 
Środki gromadzone są na remont balkonów wraz z wymianą osłon balkonowych
 
Korczaka 12 - 974,50 m2 p.u. s.f.r. 2,0 zł/m2 Pożyczka na kwotę 117 000 na 5 lat - 31.12.2025r. 
Spłata pożyczki
 
 
Korczaka 12A - 974,50 m2 p.u.  od 1.01.2022r. s.f.r  = 2,35 zł/m2 p.u. Pożyczka na kwote 137 000 zł na okres 5 lat do 31.12.2026 
Spłata pozyczki
Prace spawalnicze na instalacji gazowej 
 
Korczaka 12B - 974,50 m2 p.u. od 1.01.2022r. s.f.r  =2,23 zł/m2 p.u. Pożyczka na kwote 131 000 zł na okres 5 lat do 31.12.2026 
Spłata pożyczki
 
Korczaka 12C - 974,50 m2 p.u. od 1/10/2022 s.f.r. bez zmian. Pożyczka na okres 4 lat do 31/12/2025 - do podpisu
Spłata pożyczki
 
Gębika 5 - 1087,65 m2 p.u.  s.f.r. = 2,64 zł/m2 p.u.
Gromadzenie środków na remont klatek schodowych 
 
Gębika 7 - 1087,65 m2 p.u.  - s.f.r. = 2,74 zł/m2 p.u.
 
Montaż lamp LED na klatce schodowej i w korytarzach piwnicznych
 
Broniewskiego 1 - 3092,54 m2 p.u.      Pożyczka  130 000 zł             
Środki pieniężne gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Broniewskiego 2 - 4409,63 m2 p.u. - s.f.r. = 3,0 zł/m2 p.u. od 1.01.2022r.
Środki pieniężne gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Broniewskiego 4 - 3068,67 m2 p.u.  - s.f.r. 3,00 zł/m2 p.u. Pożyczka 400 000 zł
Prace spawalnicze na instalacji gazowej - segment III
Spłata pożyczki
 
Polna 2 - 998,52 m2 p.u. 
Wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe 
Środki gromadzone na remont elewacji i balkonów 
 
Polna 4 - 1025,10 m2 p.u.  - s.f.r. 2,40 zł/m2 p.u. od 1/01/2018r.   Pożyczka 120 000 zł
Spłata pożyczki
 
Polna 6 - 1025,10 m2 p.u.
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Słowackiego 24 - 998,80 m2 p.u.   - s.f.r. = 2,00 zł/m2 p.u. od 1/01/2018
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów
 
Wschodnia 12 - 1213,33 m2 p.u.  -s.f.r. = 3,00 zł/m2 p.u. od 1/01/2018s.f.r. 2,00 zł/m2 p.u. od 1.04.2019
Środki gromadzone są na remont elewacji
 
Wschodnia 14 - 1183,25 m2 p.u. - s.f.r. = 2,26 zł/m2 p.u.
Spłata pożyczki
 
Wschodnia 16 - 1183,25 m2 p.u.  - s.f.r = 3,40 zł/m2 p.u. 
Spłata pożyczki
 
Krańcowa 13 - 1183,25 m2 p.u.  od 1.04.2019 r. s.f.r. = 3,08 zł/m2 p.u. - pożyczka w wysokości 320 000 zł na okres 8 lat od 1.01.2019 r. do 31.12.2026r. Aneks do porozumienia na kwote 400 000 zł 
Spłata pożyczki
 
Krańcowa 15 - 1183,25 m2 p.u.  - s.f.r. = 2,1 zł/m2 p.u. 
Spłata pożyczki
 
Krańcowa 17 - 1183,25 m2 p.u. - s.f.r. = 3,0 zł/m2 p.u. od 1.01.2022r. 
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów 
Wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe 
Montaż oświetlenia LED w korytarzach piwnicznych
 
Krańcowa 19 - 1057,09 m2 p.u. - s.f.r. = 2,50 zł/m2 p.u. od 1/01/2018
Środki gromadzone są na remont elewacji i balkonów 
 
Krańcowa 10A - 1039,95 m2 p.u. - s.f.r. = 2,98 zł/m2 p.u. - Pożyczka 62 000 zł na okres 3 lat do 31.12.2024r. + aneks na kwotę 120000 na okres 4 lat
Spłata pożyczki
 
Krańcowa 10B - 1183,25 m2 p.u. - s.f.r.= 2,68 zł/m2 p.u.
Spłata pożyczki
 
Krańcowa 12 - 1167,88 m2 p.u. - s.f.r = 2,51 zł/m2 p.u.
Spłata pożyczki
Prace spawalnicze na instalacji gazowej 
 
Krańcowa 12A - 1198,75 m2 p.u. -s.f.r. = 3,33 zł/m2 p.u. od 1.03.2021r. S.f.r. =  2,0 zł/m2 p.u. na wniosek mieszkańców z dnia 24.02.2021r.
Środki gromadzone są na remont klatki schodowej
Prace spawalnicze na instalacji gazowej 
 
Krańcowa 14 - 1140,49 m2 p.u.  - s.f.r. = 2,0 zł/m2 p.u. od 1.01.2019r.   Pożyczka na okres 5 lat na kwotę 104 000 zł do 31.12.2027r.                      
Remont klatki schodowej w pełnym zakresie + wymiana balustrad + wymiana szyb na bezpieczne w dolnych oknach + modernizacja instalacji c.o. + wykonanie izolacji poziomej wiatrołapu
 
Krańcowa 14A - 1140,09 m2 p.u. - s.f.r.= 3,13 zł/m2 p.u. Porozumienie na kwotę 160000 zł na okres 4 lat do 31.12.2024r
Spłata pożyczki
 
Krańcowa 14B - 1183,25 m2 p.u. - s.f.r. = 3,40 zł/m2 p.u.  
Spłata pożyczki
 
Krańcowa 16 - 1142,92 m2 p.u. - s.f.r. = 3,22 zł/m2 p.u.
Środki gromadzone są na remont klatki schodowej
 
Wybickiego 1B - 1540,95 m2 p.u. - s.f.r. = 2,30 zł/m2 p.u. od 1/01/2018r. Pożyczka na kwotę 60.000 przez okres 2 lat do 31.12.2022r.
Spłata pożyczki
 
Wybickiego 1C - 1579,53 m2 p.u. - s.f.r. = 2,00 zł/m2 p.u. od 1/01/2018r.
Środki gromadzone są na remont balkonów
 
Wybickiego 4 - 1070,36 m2 p.u. - s.f.r. = 3,00 zł/m2 p.u.   od 1.01.2019r.  zwiększenie stawki od 1.01.2020r na 3,10 zł/m2 Porozumienie na 7 lat do 2026r. na kwotę 220000
Spłata pożyczki
 
Wybickiego 6 - 1392,72 m2 p.u. - s.f.r.= 2,00 zł/m2 p.u.   od 1.01.2019r.                                
Środki gromadzone są na remonty bieżące
 
Wybickiego 11 - 1134,00 m2 p.u.
Środki gromadzone są na remont klatek schodowych
 
Warszawska 45 - 3395,33 m2 p.u. na wniosek mieszkańców zwiększenie s.f.r. od 1.01.2020r. na 3,0 zł/m2 p.u. Porozumienie na kwotę 334000 na okres 3 lat do 31.12.2023r.
Spłata pożyczki
 
Chrobrego 1 - 1594,81 m2 p.u.    s.f.r. = 2,00 zł/m2 
Środki gromadzone są na remont klatek schodowych 
 
Warszawska 47 - 3061,10 m2 p.u.  - pożyczka w wysokości 180 000 na okres 3 lat od 1.01.2019 r. do 31.12.2021r. Aneks nr 2 do porozumienia 430 000 na 6 lat
Spłata pożyczki
 
Warszawska 49 - 1704,40 m2 p.u. - pożyczka w wysokości 170 000 zł na okres 4 lat od 1.01.2019 r. do 31.12.2022r. + aneks do porozumienia na kwotę 250 000 na okres 6 lat do 31.12.2024r.
Spłata pożyczki
 
Mieszka I - 3672,63 m2 p.u.  
Wymiana szyb dolnych okien na klatkach schodowych wraz z likwidacją krat 
Wymiana oświetlenia korytarzy piwnicznych na lampy LED
Pozostałe środki gromadzone są na remont klatek schodowych
 
Chrobrego 2 - 3036,50 m2 p.u. 
Wymiana oświetlenia klatek schodowych i korytarzy piwnicznych na lampy LED 
Środki gromadzone są na remont klatek schodowych
 
Chrobrego 4 - 1347,72 m2 p.u.  zwiększenie stawki od 1.01.2020r na 3,03 zł/m2 Porozumienie na 5 lat do 2024r. na kwotę 200 000 zł
Spłata pożyczki
 
Chrobrego 6 - 3278,60 m2 p.u. - s.f.r. = 2,00 zł/m2  od 1/01/2018r.
Środki gromadzone sa na remont elewacji
Wymiana oświetlenia klatek schodowych na lampy LED kl. I - VIII
Prace spawalnicze na instalacji gazowej kl. I-VIII
Chrobrego 8 - 798,40 m2 p.u.  - s.f.r = 2,00 zł/m2 p.u. od 1/01/2019r.
Wymiana oświetlenia korytarzy piwnicznych na lampy LED
 
Sokola 1 - 5238,70 m2 p.u.  - s.f.r = 2,50 zł/m2 p.u. od 1/01/2018r. S.f.r.Porozumienie na kwotę 720000 
Spłata pożyczki
 
Sokola 3 - 2731,50 m2 p.u. -s.f.r. = 2,0 zł/m2 p.u. od 1.03.2019r. S.f.r. = 2,80 zł/m2 p.u. Porozumienie na kwotę 205000 zł na okres 4 lat do 31.12.2025r. + aneks do porozumienia na kwotę 370000 na 5 lat
Spłata pożyczki
 

 

 

 

   Kwidzyn, dnia 21.12.2022r.

   MIESZKAŃCY BUDYNKU                      

                          przy ul. Krańcowej 10A

                                 w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie zawiadamia, że w dniu 22.12.2022r. (czwartek) od godziny 1000

   rozpocznie się odbiór robót budowlanych związanych z remontem klatki schodowej w Państwa budynku.

   W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i usterek pod nr tel. (55) 279 20 89 w. 36 lub podczas odbioru.

 

                                                                                       O G Ł O S Z E N I E

 

BIURA  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ„POMEZANIA”

  W  KWIDZYNIE

PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 1 i Ul. STASZICA 24

 

W dniu23.12.2022r.(piątek)     

BĘDĄ   CZYNNE  

DO  GODZ. 1200

Nagłe awarie należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów:

                                                                         hydraulik  –    603 071 096

                                                                                                  elektryk  –    603 870 011

 

                                                                                            O G Ł O S Z E N I E

 

                                                                                 W związku ze szkoleniem pracowników

 

BIURA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ„POMEZANIA”

  W  KWIDZYNIE

 PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 1 i Ul. STASZICA 24

 

W dniu28.12.2022r.(Środa)     

BĘDĄ   CZYNNE      

                                                                                                 DO  GODZ. 1230

Nagłe awarie należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów:

                                                                    hydraulik  –    603 071 096

                                                                                            elektryk  –    603 870 011

 

        Kwidzyn, dnia 07.12.2022 r

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MIESZKAŃCY  BUDYNKU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                STASZICA 26  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KLATKA IV

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           W KWIDZYNIE

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że w związku
z pracami na instalacji gazowej w budynku,  zostanie wstrzymana dostawa gazu
w dniu 08.12.2022(czwartek ) od godziny 7.30

Podczas wykonywania prac i przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej prosimy o zamknięcie zaworów na pionie przy kuchenkach gazowych do czasu wizyty montera celem odpowietrzenia instalacji.

 

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji,
wnosimy o obowiązkową obecność w mieszkaniu od godz. 14.00

Kwidzyn, dn. 05.12.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                              „OGŁOSZENIE"

 

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie informuje, że posiada

    do wynajęcialokal użytkowy  przy ul. Mickiewicza 5 w Kwidzynie o powierzchni  99,81 m2 (parter) 

   składającym się z sali sprzedaży, pomieszczeń magazynowych i sanitariatów, który wynajmie na działalność usługową lub handlową.

   Lokal składa się z:

   - sali głównej, zaplecza i pomieszczeń sanitarnych.

   Wyposażenie lokalu:

   ·        centralne ogrzewanie z sieci miejskiej

   ·        instalacje wod.-kan.

   ·        instalacja elektryczna

   ·        przed lokalem znajduje się parking

   Informacje związane z wynajmem można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 24, tel. 055 279 20 89 wew. 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”