55 279 30 89       55 279 20 89            sekretariat@smpomezania.pl

AKTUALNOŚCI

Historia

Kwidzyn, miasto powiatowe w województwie pomorskim jest siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomezania".

Wobec braku mieszkań na przełomie lat 1959/1960 podjęto inicjatywę założenia spółdzielni mieszkaniowej, która rozpoczęła budowę mieszkań dla swych członków.

W dniu 4.01.1960 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie członków. Statut Spółdzielni typu lokatorskiego został zarejestrowany w Sądzie Powiatowym w Elblągu Nr RS 368 z dnia 9.03.1960 r.


Archiwalne zdjęcia przedstawiające członków biorących udział
w Zebraniach Przedstawicieli Spółdzielni na przestrzeni 50 lat

 

W miesiącu wrześniu 1961 r. rozpoczęto budowę budynku przy ul. Spółdzielczej 8 na Osiedlu Spółdzielczym.Zdjęcia przedstawiają powstałe budynki i początki
zagospodarowania terenu infrastruktury zewnętrznej

 

W roku 1966 przystąpiono do opracowywania projektu zabudowy Osiedla Zatorze I. W 1967 r. zakończono zabudowę na Osiedlu Spółdzielczym i przystąpiono do zabudowy terenów na Osiedlu Stare Miasto.

W związku z rozwojem Spółdzielni w 1968 r. odbyło się po raz pierwszy Walne Zebranie delegatów. Na koniec 1968 r. Spółdzielnia liczyła 625 członków i 238 kandydatów oraz dysponowała 374 mieszkaniami.

W 1971 r. rozpoczęto zabudowę Osiedla Zatorze I.Mieszkańcy tych budynków na Zatorzu I w czynie społecznym
upiększali swoje osiedle, porządkując otoczenie pod przyszłe trawniki i drzewka

 

Na koniec 1974 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa posiadała 33 budynki mieszkalne z 1272 mieszkaniami na osiedlach: Spółdzielcze, Stare Miasto i Zatorze I.

W 1975 r. Spółdzielni przybyły kolejne 3 budynki na Osiedlu Hallera.

W 1977 r. zasoby mieszkaniowe powiększyły się o budynki na Osiedlu Hallera i ul. Spacerowej oraz Gen.J.Bema.

W 1979 r. rozpoczęło się zasiedlanie budynków na Osiedlu Zatorze II.

W 1981 r. po kilku latach Spółdzielnia wybudowała 115 nowych mieszkań. Na koniec grudnia 1981 r. Spółdzielnia posiadała 49 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 76.245 m2 co stanowiło 1767 mieszkań oraz 4 pawilony handlowo - usługowe, 79 garaży i warsztat remontowy.

Do końca lat 80 kontynuowano zabudowę terenów Osiedla Zatorze II, gdzie łącznie Spółdzielnia posiada 1305 mieszkań w 55 budynkach.

Pod koniec lat 80 rozpoczęto budowę na Osiedlu Piastowskim, na którym 2 ostatnie budynki zbudowaliśmy w latach 1999 - 2000 r.

Obecnie Spółdzielnia posiada 109 budynków o powierzchni użytkowej 170.137,02 m2. Najważniejsze obok nowych mieszkań było zagospodarowanie terenów, nasadzenie krzewów i drzew oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej jak i różnego rodzaju konkursów jak np. "Ukwiecony balkon".

DrukujE-mail

O Nas

Z Polityki Jakości Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami i Zasad Spółdzielczych ustalonych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wynika Polityka Jakości Spółdzielni...

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomezania" w Kwidzynie
ul. Spółdzielcza 1
82-500 Kwidzyn
Tel.(55) 279 30 89, 279 41 29
E-mail: sekreteriat@smpomezania.pl

Dokumenty

  • OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  • INFORMACJA O DODATKU MIESZKANIOWYM